Suriye’de İnsanlar Açlıktan Ölüyor

 Hizbullah milisleri, 70’ten fazla kişinin açlıktan öldüğü Şam’ın kuzeybatısındaki Madaya beldesinin etrafına mayın döşeyerek halkın dışarı çıkmasını engelliyor. Dışarı çıkmaya çalışanlar ise Esed'in keskin nişancıları tarafından vuruluyor. Beldede açlıktan ölenlerin listesi de yayınlandı.

Hizbullah, Suriye'de başkentin kuzeybatısında Lübnan sınırına yakın Madaya beldesinin çevresine mayın döşeyerek, halkın beldeden dışarı çıkmasını engelliyor. Şam'ın kuzeybatısındaki Zebadani ilçesinin yakınında, Barada Gölü'ne ev sahipliği yapan ve iç savaştan önce ülkenin tatil merkezlerinden biri olan Madaya, 193 gündür rejim güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.

KESKİN NİŞANCILAR VURUYOR

Madaya sağlık heyetinin raporuna göre, Aralık ayında 6'sı çocuk 23 kişi açlıktan, 8 kişi de beldeden kaçmaya çalışırken Hizbullah'ın belde çevresine döşediği mayınlar sonucunda yaşamını yitirdi. Rapora göre, ihtiyaçlarını giderebilmek için Madaya'dan kaçmaya çalışanlara rejimin keskin nişancılarının yanı sıra kontrol noktalarındaki Hizbullah milisleri de ateş açıyor. Kışın da sert geçtiği beldedeki olumsuz yaşam koşullarından en çok yaşlılar ve çocuklar etkileniyor. Beldede şu an 150 kişi komada.

SURİYE 1

ŞEKERİN KİLOSU 445 TL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, beldede yokluk sebebiyle mevcut gıda maddeleri 15-20 katı fiyatla satılıyor. Kaynaklar, uluslararası kamuoyunun rejime bölgeye temel insani yardımların girmesi için baskı yapması gerektiğine işaret ederek, beldedeki en büyük eksikliğin ilaç ve sağlık malzemesi olmaması olduğunu belirtiyor. Beldede bir kilo şeker 60 bin Suriye Lirası (yaklaşık 445 Türk Lirası), bir litre sıvı yağ 70 bin Suriye Lirası (yaklaşık 520 Türk Lirası), bir kilo pirinç 40 bin Suriye Lirası'na (300 Türk Lirası) satılıyor. Elektrik de verilmeyen beldede halk, yıkılmış evlerin enkazlarından topladığı tahta parçalarını yakarak ısınmaya çalışıyor.

Acil yardım koridoru açılsın

Suriyeli Dernekler Platformu Sözcüsü Basil Helim, BM ile uluslararası topluma çağrı yaptı. Helim, “Başta BM, BM İnsan Hakları Konseyi olmak üzere, uluslararası toplum ve tüm yardım kuruluşlarına uluslararası anlaşmalara göre sorumluluk yüklemekteyiz ve onlardan acilen ambargo altına olanlar için hakları olan ilaç ve insani yardımları ulaştırmak için güvenli yollar açmalarını, bölgede yaşanan savaşlarla sivil halkı cezalandırılmamaları, hasta ve yaralı olanları tedavi görmeleri için bölgeden çıkarılmalarını ve yardım edebilecek olan herkesten yardımlarını esirgememelerini ve acil olarak yardım toplamalarını istiyoruz" dedi.

Rusya ve Esad çocukları öldürüyor

Suriye'nin kuzeybatısında, muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde bir çok ilçe ve beldede Madaya'da sivillerin açlıktan ölmesine dikkatleri çekmek amacıyla protesto gösterileri düzenlendi. İdlib'e bağlı Eriha, Serakib, Maaretu'l Numan ilçesi ile Taftanaz beldesinde bir grup muhalif, Şam'ın kuzeybatısında rejimle Hizbullah milislerinin kuşatması altındaki Madaya beldesindeki insani krizi protesto etti. Göstericilerin taşıdıkları dövizlerde, ''İnsanlık vicdanı mı öldü?", “İran, Rusya, Hizbullah ve Esed Suriyeli çocukları öldürüyor', “Ne zamana kadar Madaya açlıktan ölecek?''' yazılı olduğu gözlemlendi. Aktivist, İsmail Taftanazi, ''Madaya'ya yardım gönderemiyoruz'' dedi.SURİYE 2

EN ACI LİSTE

Madaya sağlık heyetinin raporundaki listeye göre ölümler şu sebeplerle gerçekleşti: N. ailesinden 3 aylık bebek - süt yetersizliği, İ. ailesinden 6 aylık bebek - süt, mama eksikliği, D. ailesinden 7 aylık bebek - süt, mama eksikliği, U. ailesinden 3 günlük bebek - süt eksikliği, Ş. ailesinden 1 günlük bebek - süt eksikliği, L.M (kadın-57) - açlık, S.H (kadın-60) - açlık, M.A (29) - mayın, A.A (45) - açlık, H.H (58) - açlık, M.H (42) - açlık, M.A (50) - açlık, S.A (66) - açlık, M.C (64) - açlık, A.M (55) - açlık, M.H (engelli-39) - açlık, C.A (24) - mayın, V.M (23) - mayın, A.A (zihinsel engelli-40) - açlık, A.R (45) - açlık, M.K (67) - açlık, A.Y (23) - mayın, M.H (43) - açlık, R.H (26) - keskin nişancı kurşunu, A.H (20) - keskin nişancı kurşunu, M.A (engelli-55) - açlık, M.G (60) - açlık, C.A (45) - açlık.

Kaynak: Yeni Şafak

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.