PEYGAMBERİMİZİN ANNESİ, BABASI VE AİLESİ'NİN İSİMLERİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- annesi ve babasının adları. ailesi ve yakın akrabalarının isimleri...

Hz. Muhammed Mustafa  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke-i Mükerreme'de, 12 Rebiülevvel  (20 Nisan Pazartesi)  571 yılında dünyayı şereflendirmiştir. 12 Rebiülevvel (6 Haziran Pazartesi) 632 tarihinde de Medine-i Münevvere'de vefât etmiştir.

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) AİLESİ VE AKRABALARININ İSİMLERİ

Babasının adı: Abdullah

Annesinin adı: Âmine

Dedesinin adı (Babasının babası): Abdulmuttalip

Babaannesinin adı: Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye

Dedesinin adı (Annesinin babası): Vehb

Anneannesinin adı: Berre

Amcaları: Zübeyr (Ebû Tâhir), Ebû Tâlib, Abbâs, Dırâr, Hamza, Mukavvim, Hacl, Hâris, Ebû Leheb, Gaydak, Abdülkâbe, Kusem.

Halaları: Ümmü Hakîm el-Beydâ, Âtike, Ümeyme, Ervâ, Berre, Safiyye.

Teyzeleri: Ferîda ve Fahita

Dayıları: Abdyağûs, Ubeydyağûs.

Hanımlarının isimleri:

Hatîce bint-i Huveylid, Sevde bint-i Zem‘a, Âişe bint-i Ebû Bekir, Hafsa bint-i Ömer, Zeyneb bint-i Huzeyme, Ümmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe), Zeyneb bint-i Cahş, Cüveyriye bint-i Hâris, Safiyye bint-i Huyey, Ümmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan), Meymûne bint-i Hâris, Mâriye bint-i Şem‘ûn.

Çocuklarının isimleri:

Erkekler: Kâsım, Abdullah (Tayyib ve Tâhir), İbrahim.

Kızlar: Zeyneb, Rukıye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.

Torunlarının adları:

Erkekler: Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muhsin.

Kızlar: Ümâme, Ümmü Gülsüm, Zeyneb.

Damatlarının İsimleri: Hz. Ali (r.a) ve Hz. Osman (r.a)

Ebesinin adı: Şifâ bint-i Avf (Ümmü Abdurrahmân)

Dadısının adı: Ümmü Eymen

Süt Anneleri: Süveybe el-Eslemiyye (Ebû Leheb’in âzâtlı câriyesi), Halîme bint-i Ebî Züeyb es-Sa’diyye.

Süt Kardeşlerinin isimleri:

Süveybe’den: Abdullah bin Cahş, Hamza bin Abdülmuttalib, Ebû Seleme bin Abdülesed, Mesrûh bin Süveybe.

Halîme’den: Halîme’nin kocası Hâris’in çocukları Abdullah, Üneyse, Huzâfe (Şeymâ).

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V) SOYU

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendinmiz'in temiz ve pak soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz. İbrahim -aleyhisselâm-’in oğlu Hz. İsmail -aleyhisselâm-’a dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimzi’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir).

Hz. Peygamber-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Adnân’a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr (Kureyş) b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Bu tabloya göre Hz. Peygamber, Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine mensup Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.

PEYGAMBERİMİZİN AİLE AĞACI

 PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) KISACA HAYATINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR? HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) HAYATI

https://www.islamveihsan.com/wp-content/uploads/2017/07/hz_muhammedin_hayati-702x336.jpg

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Hz. İbrahim (a.s.) arıyordum.

    • Tam aradığım şeydi.Hepsinide arıyordum...

    ÇOK GÜZEL OLMUŞ

Yorum Ekle