TARİHİMİZ

BİR CESARET TİMSALİ HZ. EBÛ BEKİR

Hazret-i Âişe -radıyallahu anha- anlatır: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in ashabı toplandık ...

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN KAHRAMANLIĞI

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri yüksek şahsiyetlerine yaraşır bir şecaat ve ...

BÖYLE BİR VASİYET VARKEN ANAYASAYA NE HACET

Osman Gâzî’nin ovasıyeti, 620 senelik cihan-şümûl bir devletin âdetâ anayasası olmuştur. Orhan Gâz ...

ORHAN GAZİ'NİN ÇAĞLARI AŞAN ÖĞÜDÜ

Ölüm döşeğindeki Sultan'ın zahirde; genç veliahdına, hakikatte ise zamanımızın ve sonrasının bütün ...

TÜRK'ÜN SARIĞINDA NE VARDI?

Osmanlı hâkim olduğu yerlerdeki gayr-i müslimleri İslâm’a girmeye zorlamamış, soykırım ve kültür e ...

BİRİ DÜNYA DİĞERİ AHIRET SULTANI

Osmanlı Devleti'nde iki sultan vardır. Bir tahtın sahibi olan padişah, bir de gönül tahtının manev ...

SELÇUKLU SULTANI’NIN OSMAN GAZİ’YE DESTEĞİ

  Selçuklu Devleti Moğol istilası karşısında harap ve bîtap düşmüştü. Alêm-i İslâm’ın yeni bir ...

HZ.ADEM İYİ Kİ DÜNYAYA GÖNDERİLMİŞ

 İnsanlığın başlangıç noktası Adem - aleyhisselam-’ın işlediği zelleden sonra cennetten dünyaya gönd ...

HAZRET-İ ÂDEM VE HAVVÂ’NIN CENNETTEN ÇIKARILMASI

Allah Teâlâ’nın kullarını imtihan etmesi, Hazret-i Âdem’in yaratılmasıyla başlamıştır. İlk olarak Ha ...

HAVVÂ VÂLİDEMİZ’İN YARATILMASI VE FITRİ EŞ İHTİYACI

  Hazret-i Havvâ’nın Âdem -aleyhisselâm-’dan yaratılışı ile alâkalı olarak Yüce Rabbimiz şöyle buyu ...