SORULARLA İSLAM

Borç Verilen Paraya Zekat Düşer mi?

Borç verilen paranın zekatı olur mu? Borç verilen paraya zekat düşer mi? Borç olarak verilen ve istenildiği zaman alınamayan paranın zekatı verilmeli midir? Dr.

İslam’da Yağmur Duası Var mıdır?

Yağmur duâsının dinimizde bir yeri var mıdır? Peygamberimiz (s.a.s.) yağmur duasına çıktı mı? Yağmur yağması için ne yapmalıyız? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevapl

Kaza Namazına Niyet

Kaza namazına nasıl niyetlenilir? Kaza namazını kılmaya “en son kılamadığım sabah, öğle, ikindi vs. namazının farzını kılmaya” diye mi niyet edilir? Kaza namazı

Köpek Alıp Satmak Caiz mi?

Köpek üretimi yapmak, alıp satmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

3 Kez Üst Üste Cumaya Gitmeyenin Nikahı Düşer mi?

Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikâhı düşer mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Aşure Günü Ne Yapılır?

10 Muharrem’de yani Aşure gününde neler yapmalıyız? Aşure gününün önemi nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Muharrem Ayında Niçin Oruç Tutuluyor ve Niçin Aşure Pişiriliyor?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, Muharrem ayının faziletini, Muharrem ayında niçin oruç tuttuğumuzu ve niçin aşure yapıldığını anlatıyor.

Allah Neden Kötülükleri Engellemiyor?

Allah neden kötülükleri engellemiyor? Ramazan Altıntaş Hoca cevaplıyor...

Evde Köpek Beslenir mi?

Evde köpek beslenir mi? Evde köpek bakmak veya beslemek caiz midir? Doç. Dr. Murat Kaya açıklıyor.

Kefil Olma Karşılığında Para Almak Caiz mi?

Ücret karşılığı kefil olunabilir mi? Kişinin bir borca kefil olması karşılığında ücret alması caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.