SORULARLA İSLAM

Cinsel Organ Görmek Abdesti Bozar mı?

Cinsel organ görmek abdesti bozar mı veyahut birinin cinsel organını görünce abdest bozulur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Akşam Namazından Sonra Kılınan Namaz Nedir?

Akşam namazından sonra kılınan namaz nedir? Evvabin namazı, ne zaman veyahut hangi namazdan sonra kılınır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır mı?

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı veyahut cenaze namazı kılmak için abdest almak gerekir mi? Cenaze namazı kılmak için hangi şartlar gerekir? Dr. Ahmet Hamdi Y

Dövme Su Geçirir mi ve Gusle Engel midir?

Dövme yaptırmak caiz midir? Dövme su geçirir mi ve gusül abdestine engel midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kredi Çekene Ev Satmak Caiz mi?

Kredi çeken kişiye ev satılır mı? Bir kişinin, malını faizli kredi kullanarak satın almak isteyen kişiye satması caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor

Ailenin Haberi Olmadan Nikah Kıyılır mı?

Anne-babanın veyahut ailenin haberi ve rızası olmadan dini nikah kıyılır mı? Ne zaman evlenmeliyiz ve evliliği neden geciktirmemeliyiz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım

Otobüste Namaz Kılınır mı?

Otobüste namaz kılınır mı? Yolculuk yaparken namazı ilk vaktinde otobüste oturarak mı yoksa mola verince mi kılmak gerekir? Ulaşım araçlarında farz veya nafile

Duada Her Şey İstenebilir mi?

Duada her şey istenebilir mi? Her dua kabul edilir mi ve dua ederken nelere dikkat edilmelidir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Şevval Ayında 6 Gün Oruç Tutmanın Fazileti

Şevval orucunun hükmü nedir? Şevval ayında kaç gün oruç tutulur? Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın fazileti nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

İşe Geç Kalmak Kazanca Haram Karıştırır mı?

İşe geç giden kişinin kazandığı para helal midir? Elimde olmayan sebeplerle çalıştığım yere geç kalmam kazancıma haram karıştırır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım c

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.