SORULARLA İSLAM

Secdede Ayakların Yerden Kesilmesi Namaza Zarar Verir mi?

Secde nasıl yapılır? Secdede ayakların yerden kesilmesi namaza zarar verir mi ve namazı bozar mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kadın-Erkek Konuşmasında Bir Ölçü Var mı?

Yabancı bir kadınla erkeğin selamlaşması ve birbirleriyle konuşması caiz mi? Kadın-erkek konuşması için bir ölçü var mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Hac İçin Ödenen Paraya Zekat Düşer mi?

Hacca gitmek için ödenen paraya zekat düşer mi? Hac şirketine verilen hac parasının zekatının verilmesi gerekiyor mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kiralanan veya Yarıcılıkla Ekilen Arazinin Öşrü Nasıl Verilir?

Ekilmesi için başkasına verilen tarlanın öşrü kim tarafından verilir? Kiralanan veya yarıcılıkla ekilen arazinin öşrü nasıl verilir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım ce

Yanında Gıybet Edene Karşı Kişinin Alacağı Tavır Nasıl Olmalıdır?

Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Dr. Ahm

Muska Takmak Günah mı?

Muska takmak caiz midir? İslam'da muskanın hükmü nedir? Hüseyin Kayapına Hoca cevaplıyor...

Elbiseye ve Bedene Bulaşan Kan Namaza Engel mi?

Elbiseye ve bedene bulaşan kanla namaz kılınır mı? Elbiseye veya bedene bulaşan kan ne kadar olursa namaz kılmaya engel olur? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyo

Evde Köpek Beslemek Neden Caiz Değil?

Evde köpek beslenebilir mi? İslam’a göre evde köpek beslemek neden caiz değildir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

İcradan Hacizli Malı Almak Caiz midir?

İcra yoluyla haczedilmiş malların satın alınması caiz midir? Böyle durumlarda hangi konulara dikkat etmeliyiz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Saat Yoksa veya Bulutlu Havalarda Namaz Vakitleri Nasıl Tespit Edilir?

Geçmiş dönemlerde imsak vakti nasıl belirleniyordu? Saatin olmadığı zamanlarda veya bulutlu havalarda namaz vakitleri nasıl tespit edilir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldı

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.