SORULARLA İSLAM

İki Namaz Arasındaki Günahlar Affedilir mi?

“Bir namaz ile diğer namaza kadar yapılan günahların affını açıklayabilir misiniz?” sorusunu Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Bankadan Promosyon Almak Caiz mi?

Promosyon nedir ve bankadan promosyon almak caiz midir? Promosyon parası ile ne yapılabilir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Safer Ayı Uğursuz mudur? Safer Ayına Özel İbadet ya da Dua Var mıdır?

Safer ayı uğursuz mudur? Safer ayına özel bir ibadet var mıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Kiraya Her Sene Zam Yapılması Caiz midir?

Kiraya her sene zam yapılması caiz midir? Ev sahibi kiraya kafasına göre zam yapabilir mi? Dr. Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Dinimizi Nereden ve Nasıl Öğrenmeliyiz?

Dinimizi nereden ve nasıl öğrenmeliyiz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Müslüman Olmayan Gayr-i İslami Bir Yerde Yaşamak Caiz midir?

Müslüman olmayan gayr-i İslami bir yerde yaşamak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Bir Gencin Ateist Olma Sebebi

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, bir gencin ateist olma sebebini açıklıyor.

Ölünün Adına Çeşme veya Kuyu Yaptırmanın Ölüye Faydası Olur mu?

Ölen yakınlarım adına yaptırdığım kuyu veya çeşmenin sevabı onlara ulaşır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

7 Günlük Bebeğin Kesilen Saçının Sadakası Nedir?

Yeni doğan çocuğun saçını kesmeden de sadaka verilebilir mi? Yedi günlük bebeğin kesilen saçı ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilmesinin hükmü nedir? Dr.

Gerçek Şeyhi, Sahte Şeyhten Nasıl Ayırabiliriz?

Gerçek şeyhi, sahte şeyhten nasıl ayırabiliriz? Sahte şeyhleri nasıl tanıyacağız? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.