SORULARLA İSLAM

Farklı Ayardaki Altınların Zekatı Nasıl Hesaplanır?

Farklı ayardaki altınların (24, 18 vs.) zekatı nasıl hesaplanır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Saça veya Kaşa Çizik Atmak Caiz mi?

Saça veya kaşa çizik atmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Ramazan’da Tutulamayan Oruçlar Şevval Orucu Niyetiyle Tutulabilir mi?

Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Diyanet cevapladı.

Kerem, Sehâ ve Semâhat Nedir?

Kerem, sehâ ve semâhat nedir? Abdullah Sert Hocaefendi, Şifa-i Şerif eserinden kerem, sehâ ve semâhat terimlerinin mânalarını okuyor.

İnsana Sorulan İlk Soru

Allah Teala'nın insana sorduğu ilk soru nedir? Abdullah Sert Hocaefendi, insana sorulan ilk soruyu açıklıyor.

Parası Ödenen Altını Bir Hafta Sonra Almak Caiz mi?

"Kuyumcuda altın yoktu, parasını peşin ödedim. Altını bir hafta sonra almam caiz midir?" Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Uhrevi Bayramlar Nelerdir?

Uhrevi bayramlar nelerdir? Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, Müslümanın yaşayacağı 8 bayramı anlatıyor.

İçinde Ayet veya Hadislerin Olduğu Kâğıtları Çöpe Atmak Günah mı?

Üzerinde ayet ya da hadis olan kâğıtlar ne yapılmalıdır? Bir kere kullanılan ve içinde ayet veya hadislerin olduğu kâğıtları çöpe atmak günah olur mu? Dr. Ahmet

Tasavvufta Silsile Ne Demek?

Tasavvufta silsile nedir veyahut ne demektir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

60 Gün Oruç Neden Tutulur?

60 gün oruç neden tutulur? 60 gün oruç kefareti var mı? Diyanet cevapladı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.