SORULARLA İSLAM

Çocukları Oruca Nasıl Alıştıralım?

Çocukları oruca nasıl alıştırmalıyız? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Ramazan ayında çocuklarla nasıl vakit geçirilmesi ve çocuklarımızı oruca nasıl alıştırmamız

Tahrimen Mekruh Olan Bir Kazancın Zekatı Olur mu?

Gayrimeşru veya hileli yolla sağlanan kazançtan zekât vermek gerekir mi? Tahrimen mekruh olan bir kazancın zekatı olur mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Diş Eti Kanaması Orucu Bozar mı?

Misvak kullanmanın faydası var mıdır? Diş eti kanaması orucu bozar mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Şeyh, Müridinin Her Şeyini Bilir mi?

Mürşid veya şeyh, müridin her halini bilir mi? Osman Nûri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

Su Kuyusu Açtırmak Zekat Yerine Geçer mi?

Zekatla su kuyusu açılır mı? Fakir insanların yaşadığı bölgelerde su kuyusu açtırmak zekât yerine geçer mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Oruç, İnsanı Hangi Kötü Huylardan Kurtarır?

Oruç, insanı hangi kötü alışkanlık ve huylardan kurtarır? Oruç ibadeti insana ne kazandırır? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor.

Zekat Kişiye Ne Zaman Farz Olur?

Zekat mükellefi olmanın şartları nelerdir? Zekat ibadeti kişiye ne zaman farz olur? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Hatim Yapanlar ve Hatimle Namaz Kılanlar Nelere Dikkat Etmeli?

Hatim yapacaklar ve hatimle namaz kılacaklar nelere dikkat etmeli? Abdullah Sert Hocaefendi, hatim yaparken ve hatimle namaz kılarken dikkat edilmesi gereken hu

Ramazan Ayını Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Ramazan-ı Şerif'i nasıl değerlendirmeliyiz? Ramazan ayını iyi değerlendirmemek vebal midir? Osman Nûri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

Sahurda Ezan Okunurken Su İçilir mi?

İmsak ne zaman başlar? Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sabah ezanı okunmaya baş­ladığında yeme içmeye devam edilebilir mi? Diyanet cevapladı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.