SORULARLA İSLAM

Adak Yerine Getirilmezse Ne Olur?

Güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu? Adak yerine getirilmezse ne olur? Diyanet cevapladı.

Kiramen Katibin Ne Demektir?

Kiramen Katibin ne demektir? Kiramen Katibin meleklerinin diğer ismi nedir? Kiramen Katibin meleklerinin görevleri nelerdir? Diyanet cevapladı.

Allah Dilerse Kul Haklarını Affeder mi?

Allah dilerse helallik almadığımız kul haklarını affeder mi? Helallik istemek / almak sünnet midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Akraba Evliliğinin Sakıncaları Var mı?

İslam’da akraba evliliği caiz midir? Akraba evliliğinin sakıncaları var mıdır? “Doktor, akraba evliliği gerekçesiyle çocuğumuzun sakat doğma ihtimali olduğu söy

Sabah Namazı Nasıl Kılınır? (Erkekler ve Bayanlar İçin Videolu Anlatım)

Sabah namazı nasıl kılınır? Bayan ve erkekler için sabah namazının sünneti ve farzı nasıl kılınır? Namaza yeni başlayanlar için sabah namazının video anlatımlı

Replika (Taklit) Ürün Üretmek ve Satmak Caiz mi?

Replika (taklit) ürün üretmek / yapmak ve satmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Yerli Yersiz Yemin Etmek Doğru mu?

Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir? Ağız alışkanlığı ile yapılan yeminden dolayı kefaret gerekir mi? Yemin-i lağv nedir? Diyanet cevap

Mevla ve Mevlana Ne Demek?

“Mevla” ve “Mevlana” nedir, ne anlama gelir? Allah, Peygamber ve insanlar için bu ifadenin kullanılması doğru olur mu? Diyanet cevapladı.

Selamün Aleyküm Ne Demek?

Selamün aleyküm nedir veyahut ne demektir? Selam nasıl verilir? Selam vermenin hükmü nedir? Diyanet cevapladı.

Melekler Banyo ve Tuvalete Girer mi?

Melekler banyo ve tuvalete (WC) girer mi? Melekler necis (pis) yerlere neden girmez? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.