Kaza ve Kadere İman

AHİR ZAMANDA YAŞANAN EN BÜYÜK EKSİKLİK

Hikmet penceresinden bakanlar için kaderdeki gizlilik ve kulun onu lâyıkıyla idrâk edememesi keyfiye ...

KADERE RIZA VE TESLİMİYET NASIL OLUR?

Kadere iman, kederlerin ilacıdır. Acıları tatlılaştıran, zorlukları kolaylaştıran, yokuşları inişler ...

DÜNYA HAYATINDA GÂYEMİZ NE OLMALIDIR?

Bu dünya hayatında kulun gayesi, Cenâb-ı Hakk’ın dostluğuna erme yolunda gayret etmek olmalıdır. A ...

UĞURSUZLUK VAR MIDIR?

Ne uğursuzluk vehimleri yok ki?.. Evden çıkınca kedi ya da köpek görmek, köpek uluması, baykuş ötm ...

ALLAH’IN KADERİNDEN Mİ KAÇIYORSUN?

Hz. Ömer’in (r.a.) bir yolculuğu esnasında Allah’ın kaderin kaçtığı hadise... Cenâb-ı Hak buyuruyor ...

HAYIR VE ŞER ALLAH'TAN MIDIR?

Şerrin Allah’tan olması meselesine gelince, hiçbir şer O’nun murâdı ile değildir. Ancak Cenâb-ı Ha ...

KADER TARTIŞMALARI HAKKINDA HADİS-İ ŞERİF

Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuttur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey g ...

BİR MÜSLÜMAN TEVEKKÜLÜ NASIL ANLAMALI?

Tevekkül nedir? Allah'a tevekkül etmek nasıl olur? Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Şebnem D ...