Kaza ve Kadere İman

İLAHİ ADALET NASIL TECELLİ EDER?

“Allah mazlumların acı çekmesine neden izin veriyor, neden engel olmuyor bu kötülüklere?” Allah’ın v ...

MES’UL OLUNMAYAN KADER

Bazı durumlar vardır ki bunlar kendi arzu ve isteğimizin dışında gerçekleşir ki, tamamen kader ve ka ...

KADERE, HAYIR VE ŞERRİN ALLÂH’TAN OLDUĞUNA ÎMÂN

Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuddur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey g ...

ALLAH’IN İNSAN İÇİN TAKDİR ETTİĞİ FİİLLER

Allâh Teâlâ, insan için takdîr buyurduğu fiilleri iki kısımda tecellî ettirmiştir. Ef’âl-i ıztırâr ...

KULLU BÖYLE OLUR

Her gün insanın karşılaştığı her şey Allahü Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin dilemesi ve yaratması il ...

YALNIZ ALLAH'TAN KORKUN!

Mü’minlerin sahip olması gereken en önemli niteliklerden biri, Allah korkusunu her şeyin üstünde tut ...

HER ZAMAN HUZURDA DURAN İRADE

Allah dostları için cüz’î irâde yok hükmündedir. Zira onlar daima Allâh’ın huzurunda bulunurlar. On ...

İKİ DÜNYA SAADETİNE KAVUŞABİLMENİN YOLU

Dünyada gönül huzûru ve âhirette ebedî saâdete kavuşabilmek, ilâhî azameti idrâk edip tevekkül ve te ...

EN SELAMETLİ YOL

Allâh Teâlâ, kulunun iyiliğini, ondan daha iyi bilir. Bu sebeple en selâmetli yol, ilâhî takdîre râz ...

ALLAH KİMLERE MERHAMET EDER?

Merhamet duygusu her insanda var mıdır? Allah kimlere merhamet eder? İşte Peygamberimizin dilinden m ...