Kaza ve Kadere İman

FALCILIK VE FALA BAKTIRMAK GÜNAH MI?

Fal ve falcılık; gaybdan haber verme, gelecek hakkında önceden fikir beyan etmek temeline dayanmak ...

ECEL NEDİR? ECEL GECİKTİRİLEBİLİR Mİ?

Sözlükte "önceden tesbit edilmiş zaman ve süre" anlamına  gelen  ecel, terim olarak, insan hayatı ve ...

RIZIK NEDİR? MÜ'MİNLERİN RIZIK PRENSİPLERİ

Sözlükte "azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey" anlamına gelen rızk, terim olarak, “yüce Allah' ...

HAYIR VE ŞER NEDİR? HAYIR VE ŞER NE ANLAMA GELİR?

Sözlükte "iyilik, iyi, faydalı iş ve fayda" anlamlarına gelen hayır, Allah'ın emrettiği, sevdiği ve ...

İNSAN FİİLLERİ NASIL MEYDANA GELİR?

İnsanın fiilleri, zorunlu (ıztırarî) fiiller ve ihtiyarî (iradeli) fiiller  olmak üzere ikiye ayrılı ...

KAZÂ VE KADERE İMAN NEDİR?

Kader sözlükte "ölçü, miktar, bir şeyi belirli ölçüye göre yapmak ve belirlemek" anlamlarına gelir. ...

İNSAN İRADESİ VE FİİLDEKİ ROLÜ

İnsanlar fiillerde gerçek bir irade hürriyetine sahiptirler. Çünkü insan bu gerçeği kendi içinde her ...

İNSANIN İRADESİ VE FİİLLERİNİN YARATILMASI

Sözlükte "seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermek" anlamlarına gelen irade terim ola ...

KAZÂ VE KADER İLE İLGİLİ ÂYET VE HADİSLER

Kazâ ve kadere iman, her şeyin Allah'ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden âyetlerin yanı sıra ...

İNSANLARI HELÂK EDEN MESELE

Kaderle ilgili olarak buraya kadar zikredilen temel esaslar derinleştirildiğinde o kadar çok mes’ele ...