İSLAM

2020 Kurasında İsmi Çıkan, Ancak 65 Yaş Sınırı Nedeniyle 2022'deki Hacca Gidemeyen Adayların Durumu Olacak?

2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş sınırı nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak? Diyanet cevaplıyor...

Hac Ön Kayıt Başvurularından Sonra Süreç Nasıl İşleyecek?

Hac ön kayıt, başvurular başladı. Hac ön kayıt başvurularından sonra süreç nasıl işleyecek? Diyanet cevaplıyor...

5 Soruda Hac Başvuruları

İlk defa hacca gidecekler e-Devlet üzerinden başvurabilecek, geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan adayl

Beninli Narcisse Nestor İslam'ı Seçti

Benin vatandaşı Narcisse Nestor Dohouin, Konya Karatay İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Namazın 5 Vakit Olduğunu Nereden Biliyoruz?

Namaz kaç vakittir? Kur’an-ı Kerim’de namaz kaç vakit olarak geçmektedir? Namazın 5 vakit olduğunun ispatı.

5 Vakit Namazı İnkar Edenler Kafir Olur

Kur’an-ı Kerim’de namaz kaç vakit olarak geçmektedir? Rukû ve secdesiz namaz, oturulduğu halde nasıl kabul olunabilir? 5 vakit namazı inkar edenler kafir olur m

Çorum'da 260 Hafız İcazet Aldı

Çorum'da İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 260 kursiyer için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Kafkaslardan Yükselen Kur’an Sadaları

Altınoluk dergisinin 2022 Aralık sayısında Ahmet Tecim'in "Kafkaslardan Yükselen Kur’an Sadaları" başlığı ile kaleme ladığı makaleyi istifadenize sunu

Namazda Okunan Dua ve Tesbihatların Anlamları

Namazda okuduğumuz dualar / sureler ve tesbihatlar hangi anlamlara geliyor? İşte namazda ve namazdan sonra okunan dua / sure ve tesbihatların anlamları...

Yusuf Ziya Paşa Camii Eski Görkemine Kavuştu

Elazığ'ın Keban ilçesinde 228 yıllık Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesinin Osmanlı kültür ve sanatını yansıtan iç ve dış mimarisi, duvar motifleri ve kalem işi

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.