İSLAM

18 Ağustos 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 18 Ağustos 2023 tarihli ve "Ahiret: Ebedi Yurdumuz" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebilirsiniz.

İslamʼın Müminlere En Çok Telkin Ettiği Ahlaki Vasıflar

İslâmʼın müʼminlere en çok telkin ettiği ahlâkî vasıflar nelerdir?

Efendimiz İle Aynîleşen Mü'minin Vasıfları

Allah Rasûlü’nün (s.a.v) ahlâkından nasip alan bir müminin vasıfları nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi anlatıyor...

Din Görevlisi 52 Yaşında Hafız Oldu

Kars İl Müftülüğüne bağlı Ulu Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapan Ergül Paşaoğlu, 52 yaşında büyük bir azimle başladığı hafızlığını tamamladı.

Depremzede Genç 6 Ayda Hafız Oldu

Hatay'da Hz. Hatice Kur’an Kursunda hafızlık eğitimine başlayan Zemzem Karakaş, yaşanan deprem sonrası geldiği Muğla'da 6 ayda hafız oldu.

Çevreci İmamın Sıfır Atık Hassasiyeti Köyüne Örnek Oldu

Çorum'da bir köy camisinin imam hatibi, yaklaşık bir yıl önce başlattığı geri dönüşüm projesiyle toplanan plastik atıkları geri dönüşüme kazandırarak elde ettiğ

4 Ağustos 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 4 Ağustos 2023 tarihli ve "Cuma: Haftalık Bayram Günümüz" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebili

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kur'an-I Kerim'e Saldırılardan Sonra Harekete Geçti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna heyet gönderme kararı ald

Benin Uyruklu Genç, İslam'ı Seçti

Benin uyruklu Mahuna Chrıst Junıor (21), üniversite eğitimi için geldiği Gümüşhane'de müftülüğün faaliyetlerinden etkilenerek İslamiyet’i seçti.

İslamʼın En Güzel Tebliğ Şekli

En güzel tebliğ nasıl yapılır? İslâmʼın en güzel tebliğ şekli...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.