İSLAM VE İHSAN

İmam Hatip Ortaokulunda ‘Bilim Fuarı’ Açıldı

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Uhud’un Akabinde

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in, Uhud Gazvesi’nin akabinde Benî Esed kabilesi üzerine asker göndermesinin sebebi.

İşgalciler Filistin'in Başkenti Kudüs'te Müslüman Mezalıklarına Saldırdı

İşgalcilere ait sözde Kudüs Belediyesi, Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarına saldırdı.

Almanya'nın Köln Şehrinde Cuma Günleri Ezan Okunmasına İzin Verilecek

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, Büyükşehir Belediyesi, cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini bildirdi.

Çocuklarımız Camide Biz Secdedeyken Başımıza Bassınlar Hiç Önemli Değil

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yenimahalle Yahyalar Camii'nde sabah namazı sonrası yaptığı sohbette, "Çocuklarımız camide safların arasında ko

Çamlıca Camii'nde 172 Hafız İçin 'İcazet Merasimi' Düzenlendi

İstanbul Üsküdar İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun olan 172 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düze

Şafii Mezhebine Göre Öğle-İkindi ve Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Şafii Mezhebine Göre Öğle İkindi ve Yatsı Namazı Kılınışı

Şafii mezhebine göre öğle, ikindi ve yatsı namazı nasıl kılınır? Şafii mezhebine göre öğle, ikindi ve yatsı namazının farzının kılınışı…

Keykavus Bin İskender’in Nasihatleri

Nasihat veren kişinin özellikleri nelerdir? Keykâvus Bin İskender’in kaleme aldığı nasihatnâmesinden bâzı seçmeler.

“Her İnsan Öldüğü Hal Üzere Diriltilir” Hadisi

“Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir” hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız?

Boşanan Kadının İddeti

Boşanmış kadının iddeti ne kadardır?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.