HİDAYET ÖYKÜLERİ

Lauren Booth Nasıl Müslüman Oldu?

İngiltere eski başbakanı Tony Blair’in baldızı Sarah Jane Lauren Booth nasıl Müslüman oldu? Lauren Booth, Halime Demireşik'e verdiği röportajda hidayet hikâyesi

Moğolistan’da Dağa-Taşa Tapıyor Olabilirdim

Moğolistan’dan gelen ve Türkiye’de Hüdâyî Kursu’nda önce talebelik yapan, daha sonra da hâfızlığını tamamlayan (Khabalkhan) Asemgül Moğolistan-Türkiye hattında

Çinli Arama Kurtarma Personeli Müslüman Oldu

Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf adını aldı.

2 Yıl Boyunca İslam'ı Araştıran Ukraynalı Behuzlova, 49 Yaşında Müslüman Oldu

Ukrayna vatandaşı Viktoriia Behuzlova (49) Çanakkale İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslam’a Giren Misyonerin İlginç Hikâyesi

Afrika’da bir misyonerin İslam ile şereflenmesine vesile olan hadise.

Endonezya İslam’a Nasıl Girdi?

Endonezya nasıl Müslüman oldu? Endonezya’nın Müslüman olma hikayesi.

Roger Garaudy Nasıl Müslüman Oldu?

Roger Garaudy, İslam’ı nasıl seçti? Fransız düşünür ve yazar Roger Garaudy’in İslam’a girmesine vesile olan hadise...

İtalya'dan Siirt'e Uzanan Hidayet Hikayesi

İtalya uyruklu Stawan, Brüksel'de edindiği arkadaşları sayesinde Müslüman olmaya karar verdi. Evliyalar şehri Siirt'e taşınan Stawan, adını 'Yasin' olarak değiş

İyi Niyetin Önemi ve Etkisi

İyi niyetin önemi  ve insan üzerinde ki etkisi nedir? İyi niyetle yapılan her amelin kıymeti farklıdır. İşte iyi niyetle yapılan ameller sonucu meydana gelen ib

Gezmek İçin Gittiği Sultanahmet Camisi, Arjantinli Buzarquis’in Müslüman Olmasına Vesile Oldu

Arjantinli psikolog Abel Buzarquis, bir arkadaşının tavsiyesiyle 5 yıl önce gezmek için gittiği İstanbul’da Sultanahmet Camisi’nde yaşadığı atmosferden etkilene

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.