FIKIH

AZİMET VE RUHSAT NEDİR?

Sözlükte azîmet "bir şeye kesin olarak yönelmek, niyetlenmek" anlamındadır. Azîmetin karşıtı ruhsatt ...

ISKAT NEDİR? ISKAT CAİZ MİDİR?

İbadetlerde ıskat, namaz, oruç, kurban, adak, kefâret gibi ibadet ve borçları ifa etmeden vefat ed ...

MEZHEP NEDİR? BİR MEZHEBE UYMAK ŞART MI?

İslam'ın asıl kaynağı Kur'ân-ı Kerim ve onun açıklayıcısı olan hadîs-i şeriflerdir. İcma, Kıyas ve d ...

TELFÎK NEDİR? İSLAM HUKUKUNDA TELFÎK

Telfik değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmayı (buna intikal de denilmektedir), dolayısıyla d ...

MEZHEBE BAĞLANMANIN TARİHÎ VE FİKRÎ TEMELLERİ

Mezheplerin ortaya çıkması ve istikrar kazanmasının temelinde hangi ihtiyaç yatıyor? İslâm hukuk ta ...

MEZHEBE BAĞLILIK VE TELFÎK

Hak mezheplerde akıl ve mantığın tasdik etmediği hiçbir mesele yoktur. Çünkü onların dayanak noktası ...

ZEYDÎLİK NEDİR? ZEYDÎ KİMDİR?

Zeyd’îyye ya da Zeydîlik, Beşciler olarak da bilinir. Zeyd bin Ali'nin tâkipçisi olan Şiâ mezhebidir ...

FIKIH NEDİR? FIKHÎ MEZHEPLER

Fıkıh nedir? Fıkhın anlamı nedir? Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır? Mezhepler arasındaki görüş ayrıl ...

CÂFERÎLİK NEDİR? CÂFERÎ KİMDİR?

Câferîlik, Câʿferî düşünce ekolü, Câʿferî okulu, Câʿferî hukuku ya da Câʿferî fıkhı İmamiye-i İsnaaş ...

ZÂHİRÎLİK NEDİR?

Zâhiriyye, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebidir. İslâmî hükümleri Kur'ân ve Sünnet'in zahi ...