FIKIH

YEMİN NEDİR? YEMİN ETMENİN HÜKMÜ

Yemin ne demektir? Yemin çeşitleri nelerdir? İşte yemin etmenin hükmü... Sözlükte “kuvvet, sağ tara ...

ADAĞIN HÜKMÜ NEDİR?

Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan (mutlak) adaklar, adama anından itibaren gerekli hale gelir ...

ADAĞIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hem adakta bulunan kimseyle hem de adağın konusu ile ilgi ...

HAYIZLI KADINLA CİNSİ MÜNASEBETİN KEFARETİ

Âdetli (hayızlı) veya lohusa kadınla cinsel ilişkinin kefareti nedir? Hayızlı kadınla cinsi münasebe ...

HACDA TIRAŞ OLMANIN KEFARETİ

Hacda herhangi bir mazeretle tıraş olmanın kefareti nedir? Hacda tıraş olmanın kefareti nasıl ödenir ...

İHRAMLIYKEN TIRAŞ OLMANIN CEZALARI

İhramlı iken tıraş olmanın cezaları nelerdir? İşte cevabı... İhramlı iken saç, sakal, bıyık, ko ...

İSLAM'DA ADAM ÖLDÜRMENİN KEFARETİ

İslâm’da korunması gaye edinilen temel değerlerden birisi insan hayatıdır. İnsanın saygınlığı anlayı ...

ZIHAR KEFARETİ NEDİR?

Sözlükte “sırt” anlamına gelen zıhâr kelimesi, kökü İslâm öncesi dönem Hicaz-Arap toplumuna kadar uz ...

YEMİN BOZMANIN KEFARETİ

Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefarettir. Yem ...

SA’YİN VACİPLERİ

Sa’yin vacipleri nelerdir? Sa’y neden yapılır? İşte cevapları... Gücü yeten kimsenin sa’yi yürüyere ...