EZCÜMLE

Ömür Dediğin Dönüş Yolunda Tükenmektir

Ömrü dönüş yolunda tüketmek için verdi Allah. Başka kârı var mı Âdemoğullarının? Başka nerede harcanacak ki ömür?

Türkiye'de Ciddiyetsizlik Sorunu Var

Güzellikler önce insanın kafasında ve kalbinde uyanır, sonra dışa yansır. Bu sebeple “ilk emir oku”dur.

İlmihal Nedir? İlmihal Neden Önemlidir?

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bak

Yalnız Kalmak İstemiyorum

Keder yalnızken daha da bir koyulaşır. Hayatın omuzlarda hissedilebilir olan yükü daha da bir ağırlaşır. Yaşam her şeyiyle daha da zorlaşır.

İnsan Neden İki Yüzlüdür?

Kendisini kendi elleriyle sahteleştirir mi insan? 

Mezhep Nedir? Bir Mezhebe Uymak Şart mı?

İslam'ın asıl kaynağı Kur'ân-ı Kerim ve onun açıklayıcısı olan hadîs-i şeriflerdir. İcma, Kıyas ve diğer şer'î deliller de Kur'ân`a tabi olduklarından, aslolan

Telfîk Nedir? İslam Hukukunda Telfîk

Telfik değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmayı (buna intikal de denilmektedir), dolayısıyla değişik mezheplerin kişiye kolay gelen hükümlerini seçmeyi de

Mezhebe Bağlanmanın Tarihî ve Fikrî Temelleri

Mezheplerin ortaya çıkması ve istikrar kazanmasının temelinde hangi ihtiyaç yatıyor?

Mezhebe Bağlılık ve Telfîk

Hak mezheplerde akıl ve mantığın tasdik etmediği hiçbir mesele yoktur. Çünkü onların dayanak noktası Kur'ân, sünnet, icma-i ümmet vekıyas-ı fukahadan ibaret ola

Zeydîlik Nedir? Zeydî Kimdir?

Zeyd’îyye ya da Zeydîlik, Beşciler olarak da bilinir. Zeyd bin Ali'nin tâkipçisi olan Şiâ mezhebidir. Zeyd’îyye fıkıhını tâkip eden kişiler Zeydî olarak adlandı