Din

Hak Dinin Özellikleri

Hak din hangisidir? İslam dininin temel özellikleri nelerdir? Yedi maddede Hak dinin özellikleri.

Dinler ve İnançlar

Din nedir? Dinler kaça ayrılır? İslam bilginlerinin din tasnifi.

Dinlerin Tasnifi Nasıl Olur?

Dünyadaki dinler nelerdir? Dünyada ne kadar din var? Dinlerin tasnifi nedir? Yeryüzündeki dinlerin sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır? Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in çeşitli yönleriyle yaptığı dinlerin genel tasnifi.

Dinin Tanımı ve Kapsamı

Din nedir, ne anlama gelir? Din kelimesi ayet ve hadislerde geçiyor mu? Kuran’da din kelimesi hangi anlamlarda kullanılmıştır? Dinin tanımı ve kapsamı.

Müslümanlar Dini Nasıl Yaşıyor?

Genellikle insanlar hep profesyonelliği hedeflerler. Hangi saha olursa olsun hedef, konusunda en üst bilgi ve donanımla mücehhez bir kişilik inşa etmektir. Bazen bir konuda uzmanlaşmak insanın yıllarını alır, ömürler bu uğurda harcanır.

Peygamberimiz Bir Mümini Nelere Benzetirdi?

Peygamberimizin söylediği yaprağı düşmeyen, bir Müslümana benzeyen ve her zaman meyvesini veren ağaç hangisidir? İbn-i Ömer (r.a) cevabı bilmesine rağmen neden sustu? Bu hadisten ne anlamalıyız? Peygamberimiz bir Mümini neden bir bal arısına benzetmiştir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Dinimiz Her Şeyiyle Kolaylık Dinidir

"Bu din her şeyiyle kolaylıktan ibarettir." hadisini nasıl anlamalıyız? İbadetlerimizi eksiksiz yapa bilir miyiz? Bu konu ile ilgili hadisler nelerdir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Peygamberimizin Dilinden Münafık Birinin Özellikleri

Münafıklık nedir? Münafıklığın alâmetleri nelerdir? Birinin münafık olduğunu nasıl anlarız? Peygamberimiz münafık birinin özelliklerini nasıl anlatıyor? Sahabelerin bu konudaki hassasiyetleri nelerdir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

İnsan Kendine Nasıl Zulüm Eder?

İmana zulüm karıştırmak nedir? "Ey nefsine zulüm edenler..." ayetini nasıl anlamalıyız? Günahın en büyük derecesi nedir? Tefsir nasıl yapılır? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Peygamberimizin Fitneye Karşı Tutumu

İki Müslüman karşı karşıya geldiğinde nasıl davranmalı? İki Müslüman savaşırsa ne olur? Bununla ilgili hadisler ve ayetler nelerdir? Fitne zamanında ne yapmalıyız? Eğer iki mümin toplumu karşı karşıya gelirse ne yapmalıyız? Dr. Murat Kaya anlatıyor...