Din

DİNİ İNANCIN FAYDALARI

Dinin ferdî ve içtimâî pek çok faydası vardır. Peki dini inancın sağladığı faydalar nelerdir? Din, ...

ALLAH'IN LÂNETİNİ ÇEKEN ÜÇ ŞEY

İslâmî nezâketin îcaplarından biri, insanlara eziyet vermemek için son derece dikkatli ve hassas d ...

AKIL ÜSTÜ HAKİKATLER

Din aklîdir; çünkü onun îzah olunabilen sır ve hikmetleri akılla idrâk olunur. Ancak din, aynı zaman ...

DİN KARDEŞLİĞİ NEDİR?

İslam'da din kardeşliğinin önemi nedir? Din kardeşi olmak kolaydır fakat gereklilikleri ve üzerimize ...

İLMİHAL NEDİR? İLMİHAL NEDEN ÖNEMLİDİR?

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgi ...

MEZHEP NEDİR? BİR MEZHEBE UYMAK ŞART MI?

İslam'ın asıl kaynağı Kur'ân-ı Kerim ve onun açıklayıcısı olan hadîs-i şeriflerdir. İcma, Kıyas ve d ...

TELFÎK NEDİR? İSLAM HUKUKUNDA TELFÎK

Telfik değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmayı (buna intikal de denilmektedir), dolayısıyla d ...

MEZHEBE BAĞLANMANIN TARİHÎ VE FİKRÎ TEMELLERİ

Mezheplerin ortaya çıkması ve istikrar kazanmasının temelinde hangi ihtiyaç yatıyor? İslâm hukuk ta ...

MEZHEBE BAĞLILIK VE TELFÎK

Hak mezheplerde akıl ve mantığın tasdik etmediği hiçbir mesele yoktur. Çünkü onların dayanak noktası ...

ZEYDÎLİK NEDİR? ZEYDÎ KİMDİR?

Zeyd’îyye ya da Zeydîlik, Beşciler olarak da bilinir. Zeyd bin Ali'nin tâkipçisi olan Şiâ mezhebidir ...