ÇOCUĞUMUZ

'Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi' 5 Bin Sporcu Kazandırdı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi" sayesinde 18 yaş üstü yaklaşık 5 bin yetişkinin satranç sporcusu

Z Kuşağı Nedir? Özellikleri Nelerdir? Z Kuşağı'nın Dine Bakışı Nasıldır?

Z Kuşağı nedir ve özellikleri nelerdir? Z Kuşağı'nın dine bakışı nasıldır? Z Kuşağı'nın yıllara göre istatistiklerle değerlendirilmesi...

Yeni Doğan Çocuğun İlk Yedi Günü

Her Müslüman anne ve babanın yeni doğan bebeği için yapması gereken şeyler vardır. Bunu daha önce "İslam'a göre yeni doğan bebeğe yapılması gerekenler"

Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilecek Hususlar

Çocuk, Allah’ın bir lütfudur. Anne-babaların en önemli vazifesi çocuklarını İslam’a uygun yetiştirmektir. Peki İslam’a uygun çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuk nas

Şahsiyet Akademisi ‘Payitaht İslami İlimler Eğitim Kampı’ Başvuruları Devam Ediyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren Şahsiyet Akademisi, liseli gençlere ilmi ve manevi gelişim sağlayacak ‘Payitaht İslami İlimler Eğitim Kampı’

TRT - Diyanet İş Birliği İle Çocuk Kanalı Kurulacak

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında “Çocuk Kanalı Protokolü” imzalandı.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Erkek Kur'an Kursunda Okulla Birlikte Hafızlık Eğitimi Alabilirsiniz

Aziz Mahmûd Hüdâyi Erkek Kur'an Kursun'da okulla birlikte hafızlık eğitimi alabilirsiniz. 5. sınıflara özel programa kayıtlar 1 Haziran'da başlıyor.

Ramazan’da Çocuklarla Neler Yapabilirsiniz?

Ramazan ayı çocuklara ahlaki değerler kazandırmak, içinde yaşadığı toplumun kültürünü anlatmak ve benimsetmek, din ve dini yaşayış hakkındaki algısını derinleşt

Lider Eğitim 2021 Ramazan Programı Kayıtları Başladı!

Aziz Mahmûd Hüdayî Vakfı bünyesinde hizmet veren Lider Eğitim, 8 ve 14 yaş aralığındaki erkek öğrencilere yönelik düzenlediği Online DEHA (Değer Halkaları) Rama

Sosyal Medyadan Çağrı Yapan Köy Muhtarı 5 Bin Kitaplık Kütüphane Kurdu

Ortaköy Muhtarı İlyas Sungur, salgının sona ermesinin ardından kütüphanede kitap okuyan vatandaşlara çayın ücretsiz olacağını söyledi.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.