Ayetler ve Sureler

KELİME-İ TEVHİD (LA İLAHE İLLALLAH) İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Kelime-i tevhidin (la ilahe illallah Muhammedu'r-rasulullah) anlamı nedir? Kelime-i tevhid nasıl s ...

LEKUM DİNUKUM VELİYE DİN NE DEMEK?

Kafirun suresinin 6. ayeti “Lekum dinukum veliye din” ne anlama geliyor? Kafirun, inkârcılar de ...

TAHA SURESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

Taha ne demek? Taha suresi Mekki midir, Medeni midir? Taha suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştu ...

HUD SURESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

Hud ne demek? Hud suresi Mekki midir, Medeni midir? Hud suresi ne zaman ve nerede nüzul olmuştur? ...

YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Yasin suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir?Yasin suresi kaç ayettir? Yasin suresi ne anlatıyor? ...

İNNEDDİNE İNDALLAHİL İSLAM

Her Cuma namazında hutbe esnasında okunan İnneddine İndallahil İslam ne demek? İnneddine İndallahi ...

KUR’AN İLE TEDAVİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kur’ân ile tedavi nedir, nasıl olur? Kur’ân ile bütün hastalıkların tedavisi mümkün müdür? Rukye ned ...

İSTİKAMET DUASI

Fatiha suresinin özü nedir? Her gün 5 vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresi bize neyi anlatıyor? ...

KEVSER SURESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

Kevser ne demek? Kevser suresi Mekki midir, Medeni midir? Kevser suresi ne zaman ve nerede nüzul ...

NASR SURESİNİN OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİ

Nasr ne demek? Nasr (İzaca) suresi Mekki midir, Medeni midir? Nasr (İzaca) suresi ne zaman ve ne ...