Cuma Günü Okunacak Sureler

Cuma günü okunması tavsiye edilen sureler nelerdir? Cuma günü okuması faziletli olan sureler...

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Size bir sûre haber vereyim mi ki, azammet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu 70 bin melek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf Suresi’dir. Kim cuma günü bu sûreyi okurssa Allah onu ötek cumaya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır.

Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vakttinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

“Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizî, Ticâret, 41)

KEHF SURESİ’NİN OKUNUŞU - VİDEO

CUMA GÜNÜ VE GECESİNDE OKUNACAK SURELER

“Cuma gününde; Yani perşembeyi cummaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresi’ni okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbınddan ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

FATİHA SURESİ’NİN OKUNUŞU - VİDEO

ZİLZAL SURESİ’NİN OKUNUŞU - VİDEO

CUMA NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK SURELER

İmam-ı Suyûtî rivayet eder ki:

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmmadan ve kalkmadan- İhlâs Sûresi’ni, Felâk Sûresi’ni ve Nâs Sûresi’ni yedişer defa okurssa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

İHLAS SURESİ’NİN OKUNUŞU - VİDEO

FELÂK SURESİ’NİN OKUNUŞU - VİDEO

NAS SURESİ’NİN OKUNUŞU - VİDEO

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

CUMA GÜNÜ HUD SURESİ’Nİ OKUYUNUZ

Hz. Peygamber, “Cuma günü Hud Suresi’ni okuyunuz” (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 17) buyurarak sûrenin faziletine, “Hud Suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı” meâlindeki hadisiyle de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret etmektedir. Hûd sûresinin kardeşleri aynı hadisin devamında “Vâkıa, Hâkka, Mürselât, Nebe ve Tekvîr” sûreleri olarak belirtilmiştir (Tirmizî, “Tefsîr”, 57/3297; ayrıca bk. Şevkânî, II, 544; Kurtubî, XI, 1).

Bu sûrelerde çok etkileyici bir üslûpla daha önceki peygamberlerin tevhid mücadelesinden kesitler verilmiş ve kıyamet sahnelerinin tasvir edilmiş olmasının Resûlullah’ı kendi sorumluluğu ve özellikle ümmetinin geleceği açısından derinden düşündürmüş olduğu anlaşılmaktadır. (Hûd Suresi Tefsiri, Diyanet İşleri BaşKanlığı)

HUD SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ - VİDEO

VAKİA SURESİ’NİN OKUNUŞU VE ANLAMI - VİDEO

HAKKA SURESİ’NİN OKUNUŞU VE ANLAMI - VİDEO

MÜRSELAT SURESİ’NİN OKUNUŞU VE ANLAMI - VİDEO

NEBE SURESİ’NİN OKUNUŞU VE ANLAMI - VİDEO

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Cuma Günü Okunacak Dualar

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

Yorum Ekle