İhtisas Akademi Başvuruları Başladı

Gençlik gelişim merkezleri ile hizmet veren Lider Eğitim öncülüğünde oluşturulan "İhtisas Akademi" öğrencilerini bekliyor. İhtisas Akademi başvuruları başladı. Peki ihtisas Akademi nedir, neler yapılır?

İhtisas Akademi Projesi; başarılı, gayretli, ahlaki durumu ile ön palan çıkan öğrencilerin mülakatla kabul edildiği; bünyesinde kitap okuma ve tahlilleri, araştırma ve sunumlar, temel dini bilgiler, karakter eğitimi, şehir için ve şehir dışı kamplar, sosyal-kültürel geziler ve hasbihalleri barındıran öğrenci koçluğuna yönelik özel eğitim programıdır.

Programa mülakatla öğrenci seçilmektedir.

İhtisas Akademisi faaliyetlerini açıklayan metin şu şekilde:

İHTİSAS AKADEMİDE NELER YAPILIR?

  • KİTAP OKUMA VE TAHLİLLERİ

Oku! Emri ile başlayan ilahi hitabın muhatabı olarak bizler bu konunun çok mühim olduğunu düşünerek projemizin temeline kitap okumaları ve tahlillerini koyduk. Ayrıca kendi kütüphanesini oluşturarak okuyan, düşünen, düşündüklerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade edebilen bireylerin yetişmesine katkı sağlamak da hedeflenen diğer faydalardandır.

  • ARAŞTIRMA VE SUNUMLAR

Katılıcı ve etkili öğrenmenin yollarından birisi de sorarak ve araştırarak öğrenme yöntemidir. Bu nedenle öğrencilerimize tarihi bir mekân ya da bir şehir, örnek bir şahsiyet, önemli bir olay gibi belli konular üzerin araştırma görevleri verilmektedir. Ayrıca bu araştırma konuları derslerin akışı içerisinde merak edilen konular ve sorulan sorulara göre de çeşitlilik arz edebilmektedir. Araştırma ve sunma yöntemi ile öğrencilerimiz doğru bilgiye ulaşmakta ve ulaştığı bu bilgiyi arkadaşlarına aktarabilme yeteneği kazanmış olmaktadır.

  • TEMALI KAMPLAR

Kamplar öğrencilerin derslerde gördükleri teorik bilgilerin yaşanarak ve yaşatılarak transfer edildiği yoğunlaştırılmış programlardır. Nitekim bu kamplar vesilesi ile öğrenciler daha yakından tanınmakta ve ihtiyaca göre programda gerekli revizeler yapılmaktadır. Ayrıca şehir içi ve şehir dışı yapılan konulu kamplarla öğrencilerimize tarih ve kültür bilinci kazandırma hedeflenmektedir.

  • DEĞERLER EĞİTİMİ VE TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSLERİ

Burada öğrencimiz kul hakkı hassasiyeti, arkadaşlık ve çevre seçimi, kardeşlik, anne-baba hakkı, ahde vefa, dürüstlük gibi temel değerlerimiz etkili bir şekilde aktarılmaktadır. Ayrıca temel adab-ı muaşeret kaideleri, ilmihal, siyer, peygamber kıssaları sosyal medya ilmihali gibi bir Müslüman için elzem olan temel konular işlenmektedir.

  • SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Tarihi geziler, okur-yazar buluşmaları, sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alma, çeşitli tiyatro ve seminerlere katılma ve film okumaları gibi öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimleri temin edilmeye çalışılmaktadır.

PROGRAMIN SÜRESİ VE AMACI

  • Projenin ilk etabı ortaokul öğrencilerini kapsıyor ve dört yıl olarak planlanıyor. Bu süre zarfında öğrenciye yaklaşık 10 ders okutulmakta, şehir içi şehir dışı olmak üzere 24 kamp yapılmakta ve öğrenciye 100 kitap okutulmaktadır.
  • Kontenjan sınırlıdır.
  • Program ortaokul ve lise erkek öğrencilerine yöneliktir.

LİDER EĞİTİM GENÇLİK GELİŞİM MERKEZLERİ

Üsküdar GGM: 0216 342 94 01

Üsküdar Yavuztürk GGM: 0216 344 49 93

Ümraniye GGM: 0216 632 01 38

Dudullu GGM: 0216 614 03 51

Samandıra GGM: 0216 311 40 44

Sultanbeyli Orhangazi GGM: 0216 487 15 25

Sultanbeyli Abdurrahmangazi GGM: 0533 167 70 52

Kaynarca GGM: 0216 397 05 39

Facebook: lideregitim  - Twitter: karakterlinesil - Daha detaylı bilgi içinwww.lider.org.tr

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.