İgeder Akademi Kayıtları Başladı!

İgeder Akademi'de 17. ve 18. Dönem başlıyor. Yenilenen yapısıyla bambaşka bir yapıya dönüşen İgeder Akademi, 2 yıllık bir eğitim programıyla geleceğin lider öğretmenlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında donanımlı öğretmenler yetiştirmeyi hedefleyen İgeder Akademi, aynı zamanda seminerler ve saha stajlarıyla tecrübe sahibi ve öğretmenliği kendine dert edinmiş eğitimciler yetiştirecek.

EĞİTİMLERİN SONUNDA SERTİFİKA VERİLECEK

İgeder Akademi programını bitiren öğretmenlere İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi onaylı sertifika verilmesi planlanıyor. Ayrıca açılacak atölye alanlarında "formatör" seviyesine gelen öğretmenlere de ayrıca sertifika verilmesi ve alanlarında eğitim verebilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor.

16 ERKEK VE 16 KIZ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK

15 Eylül-2 Ekim 2015 tarihleri arasında www.igederakademi.org.tr adresinden yapılacak ön kayıtların ardından, 3 Ekim 2015 Cumartesi günü gerçekleşecek mülakatın sonunda İgeder Akademi’ ye girmeye hak kazanan 16 erkek ve 16 kadın öğretmen bu müthiş programdan yararlanma imkanı yakalayacaklar.

İGEDER AKADEMİ'DE HANGİ DERSLER OLACAK

 • Mesleki Gelişim Dersleri
 • Kişisel Gelişim Dersleri
 • Seminer Programları
 • Atölye Çalışmaları
 • Saha Stajları
 • Proje Çalışmaları
 • Osmanlıca
 • Eğitim Okumaları
 • Proje Destek Bursu
 • Yurtiçi Ve Yurtdışı Geziler
 • Kamplar
 • Film Kulübü
 • Sanat Ve Spor Etkinlikleri

İGEDER AKADEMİ'DE KİMLER DERS VERECEK?

 • Nuri Özkan
 • Cahit Şimşek
 • Ahmet Şahin Akbulut
 • İdris Topçuoğlu
 • Yahya Furkan Konyalı
 • Doç. Dr. Halil Kurt
 • Bilal Yorulmaz
 • Mustafa Karasakal
 • Ali Sedat Arslan
 • Mustafa İşlek
 • Zafer Şarlayan
 • Alparslan Kamanlı
 • Sinan Aydın
 • Salih Çaktı

İGEDER AKADEMİ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

İgeder Eğitim Akademisi Duyuru ve Ön Kayıt Dönemi: 15 Eylül – 2 Ekim 2015

İgeder Eğitim Akademisi Mülakat Dönemi: 3 – 4 Ekim 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 06 Ekim 2015

İgeder Eğitim Akademisi Kesin Kayıt Dönemi: 6 – 9 Ekim 2014

Güz Dönemi Seminerleri: 10 Ekim – 26 Aralık 2015

Ara Dönem Kampı: 1-7 şubat 2016

Bahar Dönemi Seminerleri: 20 Şubat – 14 Mayıs 2016

Yıl Sonu Kampı: 11 – 17 Temmuz 2016

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.