Hz Vahşi Nasıl Müslüman Oldu

Peygamber Efendimizin (s.a.v) amcası Hz. Hamza'yı (r.a.) şehit eden Vahşi nasıl Müslüman oldu? Abdullah Sert Beyefendi anlatıyor...

İbn Abbas (r.a)’dan rivayet edilmiştir;

Allah’ın Rasûlü, Hz. Hamza’nın katili Vahşi b. Harb’e haber göndererek onu İslâm’a davet etti. Vahşi, Rasûlü Ekrem’e şu cevabı gönderdi:

“Ey Muhammed! Sen beni İslâm’a nasıl davet edersin? Halbuki senin iddiana göre adam öldüren veya Allah’a ortak koşan veya zina eden bir kimse günahlarla karşı karşıya gelir. Onun için kıyamet gününde azab kat kat verilir. O azabta rezil ve zelil olarak kalır. Ben ise bütün bunları yaptım. Acaba benim için bir ruhsat var mıdır?” dedi. Bunun üzerine Cenabı Hak, Furkan suresinin 70. ayetini nazil buyurdu.

"Ancak tevbe edip inanan ve sâlih ameller işleyenler müstesnâ. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir."

Furkan suresinin Tefsirini Okumak İçin Tıklayın...

Vahşi:

“Ey Muhammed! Ancak tevbe eden, iman eden, salih amel işleyenleri istisna eden şart şiddetli bir şarttır. Belki de ben buna güç yetiremeyeceğim” diye haber saldığında, Cenabı Hak, Nisa suresinin 48. ayetini indirdi.

"Allah, kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Bunun altındaki günahları ise dilediği kimse için affeder. Kim Allah’a şirk koşarsa, hiç şüphesiz korkunç bir iftirada bulunmuş, pek büyük bir günah işlemiş olur. "

Nisa Suresi Tefsirini Okumumak İçin Tıklayın...

Yine Vahşi:

“Ey Muhammed! Görüyorum ki bu da Allah’ın isteğinden sonra olur. Bilmiyorum acaba Allah beni affeder mi, etmez mi? Bundan başkası var mıdır?” dedi. Bunun üzerine Cenabı Hak Zümer suresinin 53. ayetini indirdi.

De ki: “Ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kul­la­rım! Al­lah’ın rah­me­tin­den ümî­di­ni­zi kes­me­yi­n! Çünkü Al­lah, bü­tün gü­nah­la­rı bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.”

Zümer Suresi Tefsirini Okumak İçin Tıklayın...

O zaman Vahşi:

“Evet” dedi ve müslüman oldu.

Orada bulunanlar sordular, “Ey Allah’ın Rasûlü! Vahşi’ye isabet eden bize de etmiştir (biz de onun gibi katl, zina işlemişizdir)” dediler.

Rasûl-ü Ekrem s.a.v’de:

“Bu ayetin muhatabı sadece Vahşi değil, bütün müslümanlardır” buyurdu.

(Hadis-i Şerif/Tabarani, İbn Abbas)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle