Hz. Ömer Haberi Duyar Duymaz Ne Yapıyor?

Peygamberimizin (s.a.v) esirleri hür bıraktığını duyar duymaz Hz. Ömer (r.a) ne yapıyor?

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’a ganîmetle­rin beşte birinden bir câriye vermişti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz bütün esirleri âzâd edince Ömer bin Hattâb -radıyallâhu anh- onların seslerini işitti;

“–Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bizi âzâd etti!” diyorlardı.

Hazret-i Ömer;

“‒Dışarıdan gelen bu sesler nedir?” diye sordu. Yanındakiler;

“‒Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bütün esirleri âzâd etti.” de­diler.

Bunun üzerine Ömer -radıyallâhu anh- oğluna;

“‒Abdullah! Git, Efendimiz’in bana verdiği o câriyeyi âzâd et!” dedi. (Müslim, Eymân, 28. Krş. Buhârî, Meğâzî, 54)

Yine;

Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-, Ebû Ümeyye diye künyelenen bir kölesiyle mükâtebe yapmıştı.

Yani kendini hürriyete kavuşturacak parayı kazanıp taksit taksit getirecekti.

Köle, vakti gelince ilk taksidini getirdi. Ömer -radıyallâhu anh-;

“‒Ey Ebû Ümeyye! Git bu parayla hürriyet bedelini kazan!” buyurdu.

“‒Ey Mü’minlerin Emîri! Son taksidi ödeyince serbest bıraksaydınız!” dediler.

Ömer -radıyallâhu anh- şöyle cevap verdi:

“‒O vakte ulaşamam diye korkuyorum. Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

«…Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın! Allâh’ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin…»” (en-Nûr, 33) (İbn-i Ebî Hâtim, Tefsîr, 8/2587)

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- pek çok seferde kendi hissesine düşen bütün köleleri âzâd etti. Bunu gören ashâb-ı kiram da aynı şekilde davrandılar.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Kasım, Sayı: 225

İslam ve İhsan

RAHMETİN TECELLÎ ETTİĞİ SÂDIK KULLARIN ÖZELLİĞİ

Rahmetin Tecellî Ettiği Sâdık Kulların Özelliği

SÜNNETİ YAŞAMANIN ÖNEMİ

Sünneti Yaşamanın Önemi

SÜNNETİ KORUMAK İLE İLGİLİ AYETLER

Sünneti Korumak İle İlgili Ayetler

SÜNNETİ KORUMAK İLE İLGİLİ HADİSLER

Sünneti Korumak İle İlgili Hadisler

HZ. ÖMER (R.A.) KİMDİR?

Hz. Ömer (r.a.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.