Hastalara Şifa Olarak Okutulan Kaside

Kaside-i Bürde'nin hastalara şifa olarak okutulmasının sebebi nedir?

Hazret-i Peygamber -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’e yazılan naatler vesîlesiyle niceleri dünyevî ve uhrevî faydalara mazhar olmuşlardır. Bunlardan “Kasîde-i Bürde” ismiyle meş­hur olmuş bulunan, ancak doğru ismi, “Kasîde-i Bür’e” olan naati dolayısıyla İmâm Bûsirî Hazretleri’nin felç hastalığından şifâyâb olduğu rivâyeti meşhurdur.[1]

İmâm Bûsirî Hazretleri, “Kasîde-i Bür’e”sini bir gece rüyâsında Haz­ret-i Peygamber -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’in huzûrunda okur. Âlem­lerin Efendisi de, bu naat dolayısıyla memnûniyetlerinden, mübârek vü­cutlarını bir ağacın yapraklarının zarif bir şekilde sallanışı gibi hareket ettirerek tebessüm buyururlar, ardından da İmâm Bûsirî’nin felçli âzâlarını sıvazlayarak şifâ bulmasına vesîle olurlar.

İşte bu nükte dolayısıyladır ki bu naatin, Rasûlullâh -sal­lâl­lâ­hu aleyh ve sellem-’in rûhâniyetinin tecellî etmesi için hastalara şifâ olarak okunması, bir usûl dâhilinde devam etmiş, bu methiye ile Allah Rasûlü -sal­lâl­lâ­hu aleyh ve sellem-’e tevessül edilerek Cenâb-ı Hakk’a ilticâ edilmiştir

Kasîde-i Bürde ise, Kâ‘b bin Züheyr Hazretleri’nin, Rasûlullâh -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’e yazıp huzûrunda okuduğu ve bunun üzerine Hazret-i Peygamber -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’in son derece memnun kalarak üzerindeki hırkayı çıkarıp kendisine hediye etmesine vesîle olduğu naatidir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle