Hastalara Şifa Duası

Dr. Ahmet H. Yıldırım, hastalar için okunacak şifa dualarını anlatıyor.

HASTA ZİYARETİNDE EDİLECEK DUA

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hasta ziyaretinde şöyle dua etmiştir:

"Eselullahelazim rabbel arşel azim en yeşfiyek."

"Arşı azimin Rabbi olan Allahu azimüşşandan sana şifalar ihsan etmesini dilerim."

HASTANIN ALNINA, BAŞINA DEĞEREK YAPILAN DUA

Aile fertlerinden biri hastalanmış. Efendimiz (s.a.v.) hastanın alnına elini koymuş ve şöyle dua etmiştir:

"Allahümme rabbena ezhibil bes işfi enteşşafi la şifaen illa şifauk. Şifaen la yuhadiru sakamen."

"Allah'ım sen bütün insanların Rabbisin, bu hastanın ızdırabını gider, şifa ver.  Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratacak olan yoktur. Şifa ancak senin şifandır. Bu kulunda hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalara nail olsun."

HZ. EYÜP'ÜN (A.S.) HASTALANDIĞINDA YAPTIĞI DUA

Hazreti Eyüp (a.s.) çok ağır hastalıklar çekmiş, çok uzun süre hasta kalmış, çeşitli musibetlere, imtihanlara maruz kalmış fakat tüm musibetlere, hastalıklara karşı hep sabredici olmuş. Bu yönüyle de "sabır kahramanı" unvanını almış. Bugün bile sabretmenin imkansız olduğu durumlarda "buna sabretmek "Eyüp sabrı" ister" diyoruz.

Hz. Eyüp (a.s.) hastalıklarına dayanamayacak duruma geldiğinde (Kur'an-ı Kerim bize onu öğretiyor) şöyle dua etmiş:

"Rabbi inni messeniyeddurru ve enteerhamurrahimin."

"Ya Rabbi, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ben tahammül etsem de sen bunu bana reva görmezsin.

Bu duadan sonra Allahüteala kendisine şifa ihsan ediyor.

Cenabı Allah'a iltica etmek, sabretmek, mutlak surette şifanın Allah'tan olduğunu ve ölüm hariç her şeyin şifasının olduğuna inanmak gerekiyor.

AMANSIZ HASTALIKLAR İÇİN DUA

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şu zikri ashabına, zorda kalanlara, bocu olanlara, esir olanlara, hapiste olanlara çokça tavsiye etmiştir:

"La havle vela kuvvete illa billa hilaliyyulazim."

"Allah'ım her şey senin elindedir. Sen "ol" demedikçe hiçbir şey olmaz. Bütün güçler sendedir.

Amansız bir hastalığa yakalanan bir kimsenin ilk yapması gereken şey bunu Allah'tan bilip sabretmek, peşinden de bu derdi veren Allah bu derdi kaldırmaya muktedirdir.

DERTLERİN SAHİBİNE DUA İLE NİYAZDA BULUNMAK

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

"Allahümme rabbel be'si ezhibil be's.

"Ey derdin, hastalığın sahibi olan Allah'ım, derdi sen verdin sen kaldır."

Mümin bir insan için hastalık bir imtihan vesilesi ötesinde bir şey değildir. Mümin, hastalığını kazanca döndürebilmeyi becerebilen bir insandır.

"Allah'ım bir an önce şifa ver" diye dua etmek doğru değil, "Allah'ım hayırlı şifalar ver" demek daha doğru bir dua olur. Bazen hasta olmak iyileşmekten daha hayırlı olabilir. O yüzden Allah'tan her şeyin hayırlısını istemek lazım.

HASTALAR İÇİN ŞİFA DUALARI

Hastalar İçin Şifa Duaları

HZ. EYÜP’ÜN (A.S.) DUALARI

Hz. Eyüp’ün (a.s.) Duaları

HUMMALI VEYA ATEŞLİ KİMSEYE OKUNACAK DUA

Hummalı veya Ateşli Kimseye Okunacak Dua

ŞİFA İÇİN KUR’AN OKUMAK VE OKUTMAK CAİZ MİDİR?

Şifa İçin Kur’an Okumak ve Okutmak Caiz midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.