GÜNAH İŞLEDİKTEN HEMEN SONRA İYİLİK YAPMANIN SEVABI

İşlenen günah veya kötülüğün hemen ardından bir iyilik yapmanın sevabı nedir?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?” (Rahmân, 60)

Resûlullah buyurdular:

“İyilik, nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye fetvâ verse bile içinde yine de şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 227-228; Dârimî, Büyû’2)

Anlatıldığına göre Zünnûn Mısrî (k.s.) inkârcı yaşlı bir kadının kış günlerinde kuşları darı ile beslediğini gördü. Zünnûn, “imana yabancı olandan sadaka makbûl değildir” dedi. Kadın, “kabul olsa da olmasa da ben bu iyiliği yapacağım” dedi. Bir müddet sonra Zünnûn o kadını Kâ’be’nin hareminde gördü. Kadın, “Ey Zünnûn bir avuç darı kadar bir iyilik karşılığında Allah bana İslam nimetini ihsân etti” dedi.

Hasan dedi ki; ihsan, iyiliği umûmîleştirmektir, husûsîleştirmek değildir. Yağmur, rüzgâr, güneş ve ay gibi herkes faydalanmalıdır.

Ebu Zer’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre, “Yâ Resûlullah, beni cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak amel göster” dedi. Resûl-i Ekrem, “Bir günah işlediğinde hemen peşinden bir iyilik işle ki, onun karşılığı on mislidir” buyurdu. (Terğib, V, 72. (Suyûti, el-Câmiu’l-kebir, c.1 s.2727: Hindî, Kenzu’l-ummâl, c.15, s. 784) el Mektbetü’ş-Şâmile)

Kaynak: www.2g1d.com

İYİLİK VE HAYIR YAPMANIN FAZİLETİ

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle