Gönüllü Öğrenciler Okulun Mutfağında İhtiyaç Sahiplerine İftar İçin Yemek Pişiriyor

Bursa'da, Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup gönüllü öğrencinin okulun mutfağında iftar için hazırladıkları yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda eğitim gören 9 öğrenci, ramazan ayında öğretmenlerinin aralarında para toplayıp temin ettiği malzemelerle her gün yemek hazırlıyor.

Öğretmenlerin gözetiminde okulun mutfağında pişirilen yemekler, okulun bulunduğu mahallede iftar öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Sosyal sorumluluk projesi, ramazan sonuna kadar sürecek.

Okul Müdürü Nur Tutkun, bu çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında başlattıklarını söyledi.

Yardım yapılacak ailelerin, lisenin sosyal yardımlaşma ekibindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından, okulun bulunduğu mahallenin muhtarıyla bağlantı kurularak belirlendiğini ifade eden Tutkun, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, 'Bu projede yer almak istiyoruz' diye birbirleriyle yarıştı. Bu bizi daha da motive etti. Bu projede 9 öğrencimiz çalışma gerçekleştiriyor. Malzemeleri yine okulumuzun personeli, öğretmeni, kendi aramızda para toplayarak temin ediyoruz. Yemekleri, alan şefimizin, öğretmenlerimizin eşliğinde öğrencilerimiz hazırlıyor. Yemekler paketlenerek, öğretmenlerimiz ve personelimiz kanalıyla ailelere ulaştırılıyor."

"İnsanların gülümsemesini görmek dünyadaki en güzel şey"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ahmet Azizoğlu ise projenin tamamen gönüllülük üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin finansman konusunda çok istekli olduğunu aktaran Azizoğlu, "Bütçemiz bir günde tamam oluyor. Öğretmenlerimiz gönlünden koptuğunca maddi desteklerini sağlıyorlar. Bu da öğrencilerimize ve bize çok iyi bir enerji veriyor." dedi.

Azizoğlu, birlikten gelen güçle ortaya çok güzel ve lezzetli yemeklerin çıktığını anlattı.

Günlük 50 kişilik yemek hazırladıklarını ifade eden Azizoğlu, "Öğrenciler burada yemek yaparak kendilerini çok geliştiriyorlar ve yemekleri sürekli yaptıkları için öğrenmeleri daha kalıcı hale geliyor. Bu sayede mesleklerine karşı sevgileri, inançları daha yüksek seviyeye geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

11'inci sınıf öğrencisi Tülin Gülen, bu faaliyette yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Gülen, "Projeyi aileme söylediğimde, 'Kesinlikle katılmalısın, insanlara yardımcı olmalısın' gibi bir yaklaşım aldığım için 'Ben de bu projede kesinlikle olmalıyım, benim de çorbada bir tuzum olmalı' diye düşünerek bu projede yer aldım. Bölümde öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz, toplu yemek yapıyoruz. Hele ki insanların gülümsemelerini görmek bence dünyadaki en güzel şey."

Aynı sınıftan Sinem Bayrak da projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, meslek lisesinde okuyarak hem hayata hem de bölüme dair çok şey öğrendiğini belirtti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.