GENÇ KIZLARA NASİHATLER!

Vaktiyle Milham’ın hanımı Ümâme Hatun gelin olacağı gün, kızını karşısına oturtmuş ve asırlardır tazeliğini, kıymetini muhafaza eden şu nasihatleri yapmıştı...

"Yavrum! Vasiyet ve nasihat, bir kimseyi hayra sevk etmek içindir.

Sevgili kızım; içinde büyüdüğün bir yuvadan çıkıp hiç bilmediğin, tanımadığın bir eve gireceksin. Şimdiye kadar görüşüp konuşmadığın, huyunu-suyunu bilmediğin birine hayat arkadaşı olacaksın. Sen onun hizmetçisi ol ki, o da saya kul-köle olsun.

Yavrum, şimdi sana bazı nasihatlerde bulunacağım. Onları iyice öğrenip o şekilde hareket edersen, hayatın boyunca rahat edersin; kocanla aranız hiçbir zaman bozulmaz. Bu dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi, âhirette de ebedî saadete erersin.

  1. Kanaatkâr ol! Kocan tarafından getirilen yiyecek, içecek veya kıyafetleri memnûniyetle kabul et. Çünkü kanaat, kalbi huzûra kavuşturur.
  2. Söylenenleri daima iyi dinle ve (Allâh’ın emrine isyan olmadığı müddetçe) her zaman itaat üzere bulun. Kocana itiraz etme. Onunla kaynaşmaya gayret göster. Böylece Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmaya da muvaffak olursun.
  3. Kocanın görmesi muhtemel her yere îtina ve ihtimam göster. Gözüne çirkin bir şeyin ilişmesinden sakın.
  4. Kötü koku yayılma ihtimali bulunan şeylere, yerlere dikkat et. Evin her zaman güzel kokularla dolu olsun.
  5. Şunu iyi bil ki, temizlik ve letâfet, en iyi şekilde su ile mümkündür. Her şey su ile tertemiz olur. Her türlü temizliğe dikkat et.
  6. Eşinin yemek ve uyku saatlerine dikkat et. Yemeğini, âdeti nasılsa ona göre hazırla. Vaktinde uyuması için işlerini zamanında bitir. Çünkü açlık insanı ateşlendirir; uykusuzluk ise, öfkelenmeye sebep olur.
  7. Evinin mallarını ve eşyasını iyi koru. Mal ve eşyayı koruman, senin iyi iş bildiğini gösterir.
  8. Eşinin yakınlarına güzel muâmelede bulun. Bu senin iyi bir idareci olduğunu gösterir.
  9. Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme. Eğer sırlarını etrafa yayacak olursan, sana darılır. Vefâsızlık etmeyeceğinden bile emîn olamazsın.
  10. Eşine hürmet et, emirlerini yerine getir. Sözlerinin aksini söyleyerek, ona karşı gelme. Eğer karşı gelir, isyan edersen öfkelenmesine sebep olursun. Eşinin üzüntülü ve kederli zamanlarında neşeli görünme. Üzüntüsünü onunla paylaş. O neşeli ise, sen de neşeli görünmeye çalış.

Kısaca, kızım, kocana ne kadar hürmet ve tazimde bulunursan, kendini o kadar sevdirirsin. Rabbinin rızâsını kazanırsın."

Ümâme Hatunun kendi tecrübelerinden istifadeyle kızına söylediği bu nasihatler, bütün gençlerin kulaklarına küpe olmalı. Huzurlu, saadetli, ibadetli, hizmetli bir ömür geçirmek duâsıyla!..

Kaynak: Zâhide TOPCU, Şebnem Dergisi, Ocak-2016, Sayı: 131

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle