Fıtık Nedir, Nasıl Oluşur? Kaç Çeşit Fıtık Var?

En yaygın görülen hastalıklardan biri olan fıtıktır. Sinsi sinsi ilerleyen fıtık en çok sinir sistemine hasar verir. Bu yüzden erken müdahale oldukça önemlidir. Fıtık nedir, nasıl olluşur? Kaç çeşit fıtık vardır? Fıtık ameliyatsız geçer mi? Fıtık nasıl tedavi edilir? Op. Dr. Fatih Kırar cevapladı.

Birçok faktöre bağlı ortaya çıkan fıtık yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Gelişen teknoloji ile kolay tedavi edilen bu rahatsızlıkta bilinmesi gereken en önemli etken erken tedavidir. Çünkü ileri fıtık rahatsızlığı ciddi iskelet hastalıklarına neden olabilir.

FITIK NEDİR?

Fıtık iki kas dokusu arasından faydalanarak sinir damarlarının ya da her hangi bir organın o bölgeye doğru kayması ile yaşanır. Toplumun genelinin yüzde 5'inde görülen bu hastalık mide, kasık, bel, boyun ve göbek fıtığı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde yaygın olarak görülür. Op. Dr. Fatih Kırar, uyguladığı lazer ışınlarıyla yapılan tedaviyle fıtık ve omurga hastalıklarının neredeyse sonunun geldiğini açıkladı.

KAÇ ÇEŞİT FITIK VARDIR?

Fıtık çeşitleri şunlardır;

Bunların içerisinde en tehlikelisi boyun ve bel fıtığıdır. Bel fıtığı omurilikteki disklerin elastiki maddesini etkileyerek bacak sinirlerine kadar deforme eder. Bu da normal vücut hareketlerini azaltır.

Genellikle şiddetli bacak ağrısı ile kendini belli eden bel fıtığı ileri düzeyde olmadığı sürece ilaç tedavisi ile yatıştırılır. Ancak yürümeyi ve hareket yetisini engelleyen seviyede olan fıtık ameliyatla düzeltilmeye çalışılır.

Boyun fıtığı başlangıcı ise uzun süre kısıtlı boyun hareketleri sonucu ortaya çıkar. Bu fıtık genellikle masa başı çalışanlarında görülür. Şiddetli baş ağrısına ve dönmesine neden olur.

Mide fıtığı yaygın olmayan ama sinsi ilerleyen rahatsızlıklardan biridir. Bu rahatsızlık reflü belirtileri ile benzer özellikler gösterir. Rahatsızlığı tetikleyen en önemli etkenlerden biri aşırı kilo alma ve vermedir. Nüksetme oranı yüksek olduğundan bu rahatsızlığı yaşayan bir kişi kronik rahatsızlık gibi ömür boyu tedavi görür.

FITIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fıtık tedavi yöntemleri;

  1. Doktorlar zayıf kas dokularının güçlenmesi için bazı ilaçlarla destekler. Bunun yanı sıra beslenme alışkanlıkları değiştirilerek kas ve kemikleri güçlendiren kalsiyum magnezyum bakımından zengin olan besinler tüketilmelidir.
  2. Fıtığı zorlamadan fiziksel tedavi ile boşluğa doğru giden organ yerine yerleştirilmelidir. Sinir damarları bu süreçte daha da hassaslaşır. Bu durumu önlemek için uzmanlar damarlardaki basıncı dengeler.
  3. Yapılan araştırmalarda her gün düzenli yürüyüşün bel fıtığını önlediği ortaya çıkarılmıştır. Uzmanlar güçlü kaslar için vücudun düzenli beslenme ve spora ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

İslam ve İhsan

AĞRI DA NİMETMİŞ MEĞER

Ağrı da Nimetmiş Meğer

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.