Ağrı da Nimetmiş Meğer

Fırat Erdoğan'ın kaleminden ağrı duyusu nimetini anlatan örnekler.

Hayır işlerini meslek edinmiş bir dostumuz, ihtiyaç sahibi muhacir bir kardeşimiz için aradı. Kafası karışmış:

- Hocam çocuğun bir hastalığı varmış, çocuk ağrı duymuyormuş.

Ömrü, muhtelif sebeplerle ağrılardan mustarip insanlarla geçen biri için gerçekten şaşılacak bir durum. Adam ağrı duymuyor. Ne mutlu… Ağrı kesici yok, gece yatakta bir o yana bir bu yana dönmek yok. Doktor, hastane, tahlil, MR (emar) …yok. İşten güçten de kalmıyorsun.

Evet, öyle oluyorsun ama sonuç beklediğin gibi olmuyor ağabey diye mukabele ettik..

Sonuç nasıl oluyor? Bakınız şekil 1.


Şekil 1.

Gördüğünüz düz grafi, röntgen filmi. Ne görüyoruz?

Bir çocuğun karın bölgesi ve yaklaşık dizlerine kadar olan bacak kısmı. Direkt gözünüze çarpan düz, parlak cisimler. Çivi, plak, vida vs.. en dışta da zımba gibi bir şey.

Ne arıyor burada?

Sürekli kırılan hem de parça parça kırılan kemikleri toparlamak için kullanılan ortopedik malzeme, en dıştaki de dikiş malzemesi.

Tanı: doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu.

Sebebi bulunamamış, toplam kaç hastanın etkilendiği bile tam tespit edilememiş bir hastalık. Genellikle dünya üzerinde 300-500 hastadan bahsediliyor alt tipleri ile birlikte.

Tedavisi yok maalesef.

Daha kötüsü eşlik eden problemler var.

Kendine zarar verme hareketleri mesela.

Tırnak yemeyi duymuşsunuzdur. Bu hastalarımızda böyle başlıyor ama parmaklarını yiyip bitiriyorlar. Dilini ısırdığını fark edemeyen bir hastamız diş polikliniğine başvurduğunda, dilinin sol yarısının tamamen bittiği fark edilmiş.

Rabbimiz boşuna yaratmamış tabii ki ağrıyı da. Kapınız uygunsuz zamanda, uygunsuz şekilde zorlanırsa alarm çalmaya başlar. Sadece sizin değil yedi mahallenin uykusunu bölen kulaklarını çınlatan korkunç bir ses yayılır. Evet, bu kısmı ciddi zahmet ama arkası nimet olur gürültünün. Ağrı için de söylenebilecek en temel fayda budur muhtemelen.

Düşünün muhacir kardeşi, bacağı kırılmış, haberi yok. Sakınmıyor o bacağı. Üç beş basmadan sonra, kemik parça parça, topallamaya başlayınca, etrafındakiler fark ediyor.

Normalde en ufak bir travmada zonklayıcı bir ağrı sizi koşa koşa acil servise götürür, birçoğunda müdahale gerektirecek bir durum olmamasına rağmen. Az bir kısmında problem tespit edilir. Bandaj olur, alçı olur ama sonunda şifa olur biiznillah

ALGOLOJİ

Tedavi edilmeyen bel fıtıklarından, son dönem kanser hastalarına kadar çok sayıda insanın yolu bir şekilde düşer, bu tabelanın asılı olduğu kapıya.

Başlangıçta anlam verilemez. Neresi burası?

Ağrı bilimi.

Gerçekten adına bilim dalı ihdas edilecek genişlikte bir konu olan “ağrı”dan bir dergi hatta bir kitapta bile bahsetmek mümkün olmaz. Amacımız ağrıya nasıl bakmalıyız sorusuna biraz yol göstermek.

Daha önce öksürük hakkında koruyucu mekanizma olmasının ötesinde alarm sistemidir demiştik. Burada temel mesele: doğrudan alarm özelliği. Çok yorulduğunuz günün sonunda başınız ağrıyor. Ağrı kesici alalım geçsin. Olur. Ama sabah uyandık, “bugüne kadar hiç görmediğim şekilde başım ağrıyor…” Aman, sakın. İyi ihtimal patlamak üzere olan bir damardır, kötü ihtimali hiç söylemeyelim.

Her zaman bu kadar trajik olmaz tabii ki ağrılar. Halı saha maçları sonrası dizde ağrı 3-5 gün bekleyebilir duruma göre. Genellikle yumuşak doku travması çıkar altından. Ama günlük hayata engel olmaya başlayan ağrı, gecikildiğinde daha ciddi ameliyat gerektirecek menisküs, bağ yırtığı vs. de olabilir.

Peki, vatandaş olarak nasıl ayıracağız ağrıyı.

Sabredilecek mi?

Acile gidilecek mi?

Maalesef sihirli bir formül yok elimizde. Sistemi aşırı yüklenmeyle, idarenin angaryaları ile tıkamasaydık, kapı komşumuz aile hekimine sormak iyi bir seçenekti.

Ne yapalım?

Yaşam kalitemizi etkiliyor, günlük aktivitemize engel oluyor, etkilenen organa göre değişmekle beraber ağrıya eşlik eden ilave şikâyetler varsa bir hekimden tavsiye almakta fayda var.

Bu yazının mesajını tekrarlayarak bitirelim.

Ağrıyı dikkate alalım, bir hap yutuvermek ağrıyı geçirebileceği gibi “hapı yutmanıza” da sebep olabilir.

Kalın sağlıcakla.

Kaynak: Fırat Erdoğan, Altınoluk Dergisi, Sayı: 431

İslam ve İhsan

DİŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

GÖZ AĞRISI İÇİN DUA

Göz Ağrısı İçin Dua

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.