Çocuk Eğitiminde İslami Şuur Nasıl Kazandırılır?

Boğaziçi Eğitim Hizmetleri Uzmanı Yusuf Ünal ile okul öncesi eğitimde, dinî tedrisâtın önemini ve yöntemlerini konuştuk.

Haber: Furkan Hasdemir

Çocuklardaki kişilik gelişiminin sıfır ile altı yaş arasında şekillendiğini belirten Boğaziçi Eğitim Hizmetleri Uzmanı Yusuf Ünal, bu nedenle küçük yaşta doğru bir metod ile verilecek İslamî eğitimin, ne denli ehemmiyet arz ettiğinden bahsetti.

ÇOCUK EĞİTİMİNDE İSLAMİ ŞUUR NASIL KAZANDIRILIR?

İslam, okul öncesi eğitimde, çocuklara hangi metodlar aracılığıyla anlatılmalı ve nasıl sevdirilmeli?

"Çocuklarda kişilik gelişimi sıfır ile altı yaş arasında şekillenir. Bu bakımdan verilecek olan eğitim çok mühim. Zira ilerleyen yaşlarında bu bilgiler onlara yön verecek. Küçük yaşta 'değerler' eğitimi verilen çocuklar, gelecekte daha duyarlı, daha hissiyatlı oluyor. Ebeveynlere düşen görev ise onları İslama uygun yetiştirmek. Şüphesiz bu konudaki kaynak, Kur’anı Kerim ve sünnet-i seniyye olmalıdır."

Eğitimin ilk basamağı olan bu süreçte çocuğa elif-ba cüzü veya Kur’an-ı Kerim hediye edilip dualarla, besmeleyle elif harfinden başlayarak Kur'an eğitimine başlanabilir. Çocuğun ilgi ve sevgisini arttırmak için ona hediyeler alınabilir. Fakat bu hediyelerin dozu iyi ayarlanmalıdır. Önemli olan hususlardan birisi de Kur'an-ı Kerim'e karşı edepli çocuklar yetiştirmek.

KUR'AN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK METODLAR

 • Hikâyeleştirme yöntemi: Harfleri ezberletmek yerine hikâyeleştirme yoluyla öğretilmeli. Harfin sesine uygun hikâyeler benzedikleri şekillere uygun olacak resimler kullanılabilir.
 • Harf tâlimi yaptırmak: Özellikle harflerin sesini tanıtmak için muhakkak ehil bir ağızdan mahreçli uygulama yapılabilir.
 • Teknolojiyi etkin kullanma: Kur’an’ı Kerim'i mahreci ve tecvit kuralları ile düzgün okuyan birisini görüntülü olarak görmek dinlemek ve takip etmek Kur’an dersine olumlu katkılar sağlar. Özellikle dinlemek görme engelli çocuklar için de ayrıca fayda sağlar.
 • Köşe oluşturmak: Çocukların ulaşabileceği yerde Kur’an eğitimini destekleyen farklı materyaller hazırlamak.
 • Yazma yöntemi: 5-6 yaşındaki çocuklarda öğrenme “okuyarak” değil, “yazarak” gerçekleşirse daha kolay ve kalıcı olur. Çocuk, Kur’an harflerinin şekillerini önce bir kum havuzuna, sonra bir tahtaya, daha sonra oyun hamuruna gerekirse en son kâğıt üzerine çizerek çalışabilir.

KUR'AN EĞİTİMİNDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 • Yaşına uygun görsellerle destekleyen elif-ba seçilebilir.
 • Tüm harfler bir gün içinde değil, çocuğun öğrenme kapasitesi dikkate alınarak verilebilir.
 • Yeni harf eklendiğinde unutmaması için, öğrendiği önceki harfler tekrar ettirilebilir.
 • Zaman zaman sıkılmaması için, toprağa, havaya, suya harfler yazdırılabilir
 • Cezm öğretirken iki harfli alıştırmalar ile başlanabilir.
 • Üstünlü tenvin (iki şapkalı), Esreli tenvin (iki terlikli), Ötreli tenvin (iki kurdelalı) diye isimlendirilerek öğretilebilir.
 • Harekesiz elif, vav, ye (meddi tabi) öğretilirken, harfimizi bir tane uçurarak okuyacağız denilebilir.
 • Tüm cüz sayfaları bittikten sonra, cüzün başından sonuna kadar kısa bir tekrar yapılabilir.
 • Öğrenmenin kalıcı olması için yavaş yavaş ilerlenmelidir.
 • Özellikle küçük yaş gruplarına Kur’an’ı kerim çokça dinletilebilir.
 • Elif-ba öğretilirken interaktif destek almak faydalı olabilir.

İslam ve İhsan

3-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA DİNİ EĞİTİM

3-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Dini Eğitim

ÇOCUĞA DİNİ EĞİTİM NASIL VERİLMELİ?

Çocuğa Dini Eğitim Nasıl Verilmeli?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Allah razı olsun

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.