CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAYDALARI

Cemaatle namaz kılmak İslâm’ın alâmetlerinden biridir. Peki cemaatle namaz kılmanın faydaları nelerdir?

Cemaate devâm etmek, îmanda sadâkatin bir tezâhürüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz:

“Bir şahsın mescide devâm ettiğini görürseniz, onun îmanlı biri olduğuna şehâdet ediniz.” buyurmuş ve:

“Allâh’ın mescidlerini ancak Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allâh’tan başkasından korkmayan kimseler mâmûr eder (ihyâ eder). İşte doğru yola ermişlerden olması umulanlar bunlardır.” (et-Tevbe, 18) âyet-i kerîmesini okumuştur. (Tirmizî, Îmân, 8/2617)

Günde beş vakit câmilerde cemaate devâm etmenin belli başlı faydalarını ehlullâh şöyle sıralamıştır:

- Allâh’ın câmilere lutfettiği feyiz ve bereketten istifâde ile mü’minin gönlünde ictimâîleşme şuurunun kökleşmesi,

- Namazları en makbul zamanda, yâni ilk vaktinde kılmak,

- Meleklerin duâ, istiğfar ve şâhitliğine mazhar olmak,

- Şeytandan uzaklaşmak,

- İftitâh tekbirine yetişerek büyük bir ecre nâil olmak,

- Ameldeki nifak sıfatından arınmak,

- Toplu yapılan duâ ve zikirlerin feyzinden istifâde etmek,

- Müslümanlar arasındaki ülfetin devâmını sağlamak,

- Tâat ve ibâdet husûsunda yardımlaşmak,

- Sesli okunan namazlarda tilâvet ahkâmına alışmak ve öğrenmek,

- Namazı kâmilen ve huzurlu bir şekilde edâ edebilmek.

Görüldüğü gibi cemaatle namaz kılmanın pek çok faydası bulunmaktadır. İşte bu sebeple Allâh Teâlâ ve O’nun Habîb-i Ekrem’i, mü’minlerin câmi ve cemaate devâm etmelerini ısrarla emretmişlerdir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

CEMAATLE NAMAZIN FAZİLETİ

CEMAATLE NAMAZ NASIL KILINIR?

https://www.islamveihsan.com/cemaatle-namaz-nasil-kilinir.html

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle