Altınoluk Dergisinin Eylül 2023 Sayısı Çıktı

Altınoluk dergisinin 451. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Eylül 2023 sayısı “İslam’ın Örnek Aileleri” kapağıyla yayınlandı.

“İslam’ın Örnek Aileleri” başlığıyla çıkan Altınoluk dergisinin 451. sayısının sunuş yazısı şöyle takdim edildi.

İSLAM’IN AİLESİ SON KURTULUŞ LİMANIDIR

İnsanın heva ve hevesini ilah edindiği zamanlarda yaşıyoruz. Adının önünde güya düşünür sıfatı olanlar teknolojinin geldiği seviyeyi işaret ediyor ve “tanrı-insan” çığlıkları atıyorlar. İnsanın kendisini merkeze alarak başladığı yolculuğun salim bir yerde nihayet bulması mümkün değildi zaten. Bir felakete doğru doludizgin gidiyoruz; bu, bir cinnet halidir. Cinnet kelimesi, azgın ve sapkın kimilerinin indiği bir çukuru işaret etmiyor sadece… Her devirde böylelerine tesadüf edilmiştir. Cinnet, azgın ve sapkınlığın norm haline gelmesini, normal görülmesini ifade ediyor ki esas felaket budur.

Cinnet halinin bir tezahürü erkekliğin düşmanlaştırılmasıdır. Kadına şiddet gibi kimsenin kabul etmeyeceği bir olgu da, erkek ve kadın cinsi dışındaki cinslere özgürlük(!) tezi de aynı gayeye matuf pompalanan hezeyanlardır. Erkeğin olmadığı bir dünya hayalindekiler cinsiyetsiz bir topluma erişerek sözde şiddeti ortadan kaldıracaklarını iddia ediyorlar. Feministinden cinsiyetsizine, sapkınından münkirine hepsi aynı cephede yeni medya mecralarının avantajlarını kullanarak sinsi, sistematik ve yıkıcı bir propaganda faaliyeti yürütüyorlar.

Aile kurumuna yönelik saldırılar da aynı cinnet cephesi tarafından organize ediliyor. Erkek ve kadın cinsinin fıtrî beraberliğini istemeyenler sapkın alternatiflerle aile tarifini genişletmeye çalışıyor, nikâhsız, çocuksuz ve yuvasız modellerle toplumun temeli olan ailenin içini boşaltıyorlar. Bu saldırının bir diğer boyutu da aileyi aile yapan değerlerin altının oyulmasıdır. Nikâhla aile kurmak, bir başkasının sorumluluğunu üstlenmek, çocuk dünyaya getirmek gibi değerlerimizi anlamsızlaştıran bu güruh sosyal dokumuzu zedeleyerek toplumumuzun geleceğini tehdit ediyor.

Altımızdaki zemin kayıyor. Aile son kalemizdir. Sapkın saldırıların karşısında durmak için ailemize sahip çıkmamız gerekiyor. Ailemize İslam’ın örnek ailelerini öğrenerek ve güzel örneklikleri hayatımıza tatbik ederek sahip çıkacağız. Dünyadaki cennet olan huzurlu aile yuvasının en güzel numuneleri İslam’ın aileleridir. Başta Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin ailesi olmak üzere Allah’a kulluk ile öne çıkmış, sevgi, huzur ve saygının buram buram teneffüs edildiği İslam aileleri sadece bizim için değil modernliğin cürufunda kalbi sıkışan herkes için bir kurtuluş limanıdır.

Fıtratın, mahremiyetin ve nezahetin koruyucusu ailenin nebevî ölçülere göre kurulması ve yürütülmesi bütün fesat planlarını akamete uğratacak en mühim iştir. İslam ailesi bu mânâda sadece neslimizin ve akıbetimizin değil aynı zamanda insanlığın da son kurtuluş kapısıdır. Yeni dönemde abonelerimize hediye kitap olarak takdim edeceğimiz “İslam’ın Örnek Aileleri” huzurlu aile yuvasının nasıl olması gerektiğine dair müşahhas misallerden oluşan kıymetli bir kitaptır. İlim yolunda gayreti ile yakından tanıdığımız Doç. Dr. Murat Kaya Hocamızın titiz çalışması ile ortaya çıkmış bu güzel kitabı size ve dostlarınıza tavsiye ederiz.

ALTINOLUK size, modern zamanlarda dervişçe bir duruşun koordinatlarını vermeye çalışan bir dost mektubudur. Dervişlik, bir kenara çekilip tesbihle meşgul olmak demek değildir. Şüphesiz bu ahir zaman fitnesinde o da makbul bir iştir ama daha makbulü sözünü hayatın üzerine yürüyerek şah söz yapma çabası içine girmek, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Bu güzel hale, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden sâlihler ve sadıklarla beraber yürümeden eremeyeceğiz. Rabbimizden hepimizi bu maiyet ve seyre muvaffak kılmasını niyaz ediyor, bilvesile Mevlid Kandilinizi tebrik ediyoruz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

EN İDEAL VE ÖRNEK AİLE

En İdeal ve Örnek Aile

AİLE İLE İLGİLİ 40 HADİS

Aile ile İlgili 40 Hadis

AİLE HUZURU VE MUTLULUĞU İÇİN OKUNACAK DUA

Aile Huzuru ve Mutluluğu İçin Okunacak Dua

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.