Allah Katında İsminiz Hangi Sıfatla Geçiyor?

Kişi hangi amelle Allah katında bir sıfat kazanır? Allah katındaki sıfatınız nedir? Hadisi şerifte ne buyruluyor? İşte cevabı...

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kaf, 19)

ALLAH KATINDA İSMİNİZ HANGİ SIFATLA GEÇİYOR?

Resûlullah buyurdular:

“Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya (fucûr) sürükler. Fucûr da Cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzâb) diye yazılır.(Buhâri, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105)

Bilindiği gibi yalan, dile ait bir âfettir. Dil ise, kalbin sözcüsü olarak insanın tüm organlarını ve davranışlarını etkilemektedir. Diline -en azından- bilinçli olarak yalan söylememek konusunda hâkim olabilen kişi, büyük ölçüde kendisini haber verilen kötü âkıbetten korumuş demektir.

Ebû Ümâme el-Bâhilî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

“…Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye Cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim…” (Ebû Dâvûd, Edeb 7. Tirmizî, Birr 58)

Bize inanan ve güvenen birini yalan söyleyerek aldatmak, ona ihânet etmektir. Yalanın şaka yollu söylenmesi bile çirkindir. İnsanları eğlendirmek için yalan söyleyen kimselerin ne fena bir iş yaptıklarını göstermek için Peygamber Efendimiz: “Yazıklar olsun milleti güldürmek için yalan söyleyen kimseye; yazıklar olsun; yazıklar olsun” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizî, Zühd 10)

YALANIN ZARARI

Yalanın hem dünyada mahcûbiyetlere sebep olması hem de ahrette cehenneme götürmesi düşünülerek yalana ve yalancılığa asla iltifat etmemek, şaka bile olsa kimseyi yalanlarla kandırmamak, müsâmaha göstermemek, ondan mümkün olduğunca uzak kalmak ve doğru konuşup dürüst olmaya bakmak lazım gelmektedir.

Kaynak: Altınoluk Dergisi, 2g1d

YALAN SÖYLEME İLE İLGİLİ HADİSLER

İLK YALANI KİM SÖYLEMİŞTİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle