Aile Eğitim Programı Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışında “Temel Aile Bilinci” eğitimleri verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda özellikle “aile” konusunda geliştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Vatandaşların ailenin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında eğitim programları, seminerler ve konferanslar düzenliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı aileye dair yürüttüğü faaliyetlerine bugünlerde bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Temel Aile Bilinci Eğitimi projesinin, Başkanlık tarafından şu ana kadar aile konusunda yapılan çalışmalar içerisinde en kapsamlı eğitim projesi olacağını söyledi.

EN KAPSAMLI VE EN GENİŞ AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Martı şunları kaydetti:

“Başkanlığımızın bugüne kadar aile büroları ya da merkez birimler aracılığıyla yaptığı pek çok aile eğitimi var. Aile eğitimlerimiz devam ederken biz bunların toplu olarak bir materyal eşliğinde hem görsel hem de yazılı kaynak desteğiyle tüm Türkiye’de uygulanan büyük bir projeye dönüşmesini istedik ve bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu güne kadar yaptığı en geniş kapsamlı, bütün Türkiye’yi kuşatan bir aile eğitimi yapmaya karar verdik.”

40 BİN KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİNE AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLECEK

“Temel Aile Bilinci” eğitiminin iki farklı aşamadan oluştuğunu ifade eden Martı, ilk aşamada Kur’an kursu öğreticilerinin 12 dersten oluşan hizmet içi eğitimine katılacaklarını, toplamda 40 bin Kur’an kursu öğreticisinin bu eğitime tabi tutulacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Kur’an kurslarımızın mahallelerde ailelere ulaşılması noktasında kadınlarımızla yakından iletişim kurulması için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Kur’an kursu öğreticilerimizin ‘Temel Aile Bilinci’ eğitimini almalarını sağlayacağız. İkinci aşamada Kur’an kursu öğreticilerimiz bunu kendi kurslarına devam eden kursiyerlere ve yatılı kurslarımızdaki genç kızlara verecekler. Kurslarımıza yatılı kurslarımızdaki gençlerde dâhil edildiğinde devam eden kursiyer sayımız yaklaşık bir milyon. Dolayısıyla bu proje sayesinde Kur’an kursu hocalarımızın diliyle bir milyondan fazla insan, aile ahlakı konusunda seminer almış olacak.”

Kur’an kursu öğreticilerine verilecek eğitimlerin içeriğine dair kısa bilgiler de aktaran Martı, söz konusu eğitimlerde aile içerisindeki iletişim becerilerini geliştirme, ailede çocukla, gençle, yaşlıyla ve engelliyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, aile fertlerinin hakları, sorumlulukları ve aileyi ayakta tutan temel ahlaki değerler gibi konuların işleneceğini belirtti.

“Aileyi güçlendiren ve aile bireylerini kuşatan problemlere karşı çözüm üreten derslerimiz olacak. Mesela “Ailemde merhamet istiyorum”, “Ailemi teknoloji bağımlılığından koruyorum”, “Ailemi zararlı alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından koruyorum” diyeceğiz. Bir başka derste boşanmaya engel olma, çözüm üretme, eğer bir boşanma durumu olmuşsa bu süreci doğru yönetmeyle ilgili bilinçlendirme yapacağız. Dolayısıyla biz bu derslerin ciddi anlamda yurt çapında ses getireceğine inanıyoruz.”

Kur’an kursu öğreticilerine kurslarda aileyle ilgili çok yoğun sorular yöneltildiğine dikkati çeken Martı, Kur’an kursu öğreticilerinin kurslarda sadece Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi vermediklerini, aynı zamanda kursiyerlere aile sorunlarıyla ilgili manevi destek sunduklarını ve bu manevi desteğin sağlıklı yürüyebilmesi için Kur’an kursu öğreticilerinin de “Temel Aile Bilinci” eğitimine tabi tutulmaları gerektiğine işaret etti.

TEMEL AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ

“Aileyi güçlendiren, aileyi ayakta tutan ve aileyi her türlü maddi manevi riskten koruyan bir bilinç oluşturmak istediğimiz için projenin adını da ‘Temel Aile Bilinci Eğitimi’ olarak belirledik. Bizim bugün ailenin vazgeçilmez olduğuna, aile değerlerini yaşatmaya ve ailelerimiz için emek vermeye dair bir bilinç oluşturmamız gerekiyor. Herkesi ailesine sahip çıkmaya, ailesini güçlendirmeye ve ailesini desteklemeye davet ediyoruz.”

Projenin yurt içi ve yurt dışı ayağı olduğunu dile getiren Martı, proje kapsamında hazırlanan “Ailem” isimli çalışmanın İngilizce, Almanca, Fransızca ve Kazakça dillerine de çevirisi yapıldığını aktardı.

“Aile eğitimlerimizde temel materyal olarak kullanmak üzere “Ailem” setini hazırladık ve yabancı dillere çevirisini yaptık. Bu seti de yurt dışı eğitimlerimizde materyal olarak kullanacağız. Aynı şekilde eğitimler kapsamında bir sinevizyon çalışmamız oldu. On dakika süren kısa film diyebileceğimiz bu çalışma aile konusunda bütün eğitimlerde ve televizyonumuzda sıklıkla gösterime girecek. Bu şekilde topluca bir aile bilinçlenmesini hem yurt içinde hem de yurt dışında sağlamış olacağız.”

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.