2020 Dini Günler

2020 dini günler ve geceler ne zaman? Diyanet’in hazırladığı 2020 dini günler takvimini (2020 hicri takvim) okurlarımız için derledik. İşte 2020’deki dini günler.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı için hazırladığı dini günler takvimi.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

 • 2020 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

2020 Üç Aylar; 25 Şubat 2020 Salı günü başlıyor.

 • 2020 Regaip Kandili ne zaman?

2020 Regaip Kandili; 27 Şubat 2020 Perşembe günüdür.

 • 2020 Miraç Kandili ne zaman?

2020 Miraç Kandili; 21 Mart 2020 Cumartesi günüdür.

 • 2020 Berat Kandili ne zaman?

2020 Berat Kandili; 7 Nisan 2020 Salı günüdür.

 • 2020 Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

2020 Ramazan başlangıcı; 24 Nisan 2020 Cuma günüdür.

 • 2020 Kadir Gecesi ne zaman?

2020 Kadir Gecesi; 19 Mayıs 2020 Salı günüdür.

 • 2020 Ramazan Arefesi ne zaman?

2020 Ramazan arefesi; 23 Mayıs 2020 Cumartesi günüdür.

 • 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 Ramazan Bayramı, 24-25-26 Mayıs 2020 günleridir.

Ramazan Bayramı 1. gün: 24 Mayıs 2020 Pazar günüdür.

Ramazan Bayramı 2. gün: 25 Mayıs 2020 Pazartesi günüdür.

Ramazan Bayramı 3. gün: 26 Mayıs 2020 Salı günüdür.

 • 2020 Kurban Arefesi ne zaman?

2020 Kurban arefesi; 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür.

 • 2020 Kurban Bayramı ne zaman?

2020 Kurban Bayramı; 31 Temmuz ile 1, 2, 3 Ağustos 2020 günleridir.

Kurban Bayramı 1. gün: 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür.

Kurban Bayramı 2. gün: 1 Ağustos 2020 Cumartesi günüdür.

Kurban Bayramı 3. gün: 2 Ağustos 2020 Pazar günüdür.

Kurban Bayramı 4. gün: 3 Ağustos 2020 Pazartesi günüdür.

 • 2020 Hicri Yılbaşı ne zaman?

2020 Hicri yılbaşı; 20 Ağustos 2020 Perşembe günüdür.

 • 2020 Aşure Günü ne zaman?

2020 Aşure günü; 29 Ağustos 2020 Cumartesi günüdür.

 • 2020 Mevlid Kandili ne zaman?

2020 Mevlid Kandili; 28 Ekim 2020 Çarşamba günüdür.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - Hicri 1441 Dini Günler Takvimi

2021 DİNİ GÜNLER

2021 Dini Günler

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

TARİHTE BU AY NELER OLDU?

Tarihte Bu Ay Neler Oldu?

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dînî Bilgiler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.