Tasavvuf

Tasavvuf
0

İlâhî sır ve hikmetlerden nasîb alabilmek, nefsânî arzulardan sıyrılıp “hiçlik” hâline varabildikten sonra başlar. Bunun…

Tasavvuf
0

Allah dostlarının en önemli özelliklerinden birisi de, ilâhî aşkla kavrulmalarıdır. Hazret-i Mevlânâ, rûhunda yanan aşk…

Tasavvuf
0

Büyük velî Mevlana -hazretleri-, ölüm gecesini “şeb-i arûs” (düğün gecesi), yâni dünyâ gurbetinden kurtuluş, vuslata…

Tasavvuf
0

Mesnevi’de geçen “ney”deki sır nedir? Ney kendini nasıl anlatıyor? Hazret-i Mevlânâ, Mesnevî’sinde “ney” dinleyenlerin, onun…

1 2 3 17