Fıkıh ve Günlük Hayat

FIKIH
0

Sözlükte azîmet “bir şeye kesin olarak yönelmek, niyetlenmek” anlamındadır. Azîmetin karşıtı ruhsattır. Sözlükte “kolaylık, devamlı…

1 2 3 23