Erkam Radyo

BATI’DA OLMAYAN SEVGİ

Avrupa, materyalist milletler topluluğu olduğu için onlarda evlâd, anne, baba bağlılığı köksüzdür. Samimi bir hava içinde değildirler. Evlâd ana-babaya karşı…

AĞLAMAK PSİKOLOJİK RAHATLAMA SAĞLIYOR

Ağlamanın, psikolojik olarak rahatlatmanın yanı sıra birçok fizyolojik faydaları da var. Her şeyden önce çocuk olsun ergen olsun ağlamanın, psikolojik…

PİŞİRME KAĞIDI NERELERDE KULLANILIR?

Yüksek ısıda hazırlanan yiyeceklerin kanserojen etkisinin azaltılması için kullanılan pişirme kağıdı birçok alanda kullanılabilir. İşte pişirme kağıdının fırın dışında 13…

KİLO VERDİREN VE YAĞ YAKTIRAN BESİNLER

Kilo vermeyi kolaylaştıran ve yağ yakımını hızlandıran bu besinler sayesinde istediğiniz kilolara kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz. İşte yağ yakan o…

MEKKE (KABE) CANLI YAYIN
MEDİNE (MECİD-İ NEBÎ) CANLI YAYIN

RÂBITA-I MEVT NEDİR?

Beşer idrâkinin mücerredi görmesi veya hissetmesi, onu bir eşyâya veya şekle nisbet etmeden kolay kolay gerçekleşmez. İlim âlimde, aşk âşıkta…

BATI’DA OLMAYAN SEVGİ

Avrupa, materyalist milletler topluluğu olduğu için onlarda evlâd, anne, baba bağlılığı köksüzdür. Samimi bir hava içinde değildirler. Evlâd ana-babaya karşı…

GERÇEK MUHABBET ÖLÜ KALPLERİ DİRİLTİR

Hazreti Mevlânâ Mesnevî’de “Muhabbet, bulanık suları berraklaştırır. Gerçek muhabbet, ölü kalbleri diriltir; pâdişâhları bile kul-köle eyler!..” (c.2, 1530-1531) diyor. Mevlânâ’nın muhabbet için, “Bulanık…

RÂBITA-I MEVT NEDİR?

Beşer idrâkinin mücerredi görmesi veya hissetmesi, onu bir eşyâya veya şekle nisbet etmeden kolay kolay gerçekleşmez. İlim âlimde, aşk âşıkta…

İLAHİ AŞK NASIL BAŞLAR?

“Cesedi yakmadan, ilâhî aşk ve muhabbet lezzetlerine vâsıl olmak mümkün değildir.” (c.1, 22) Mesnevî’de geçen bu sözle Hazreti Mevlânâ bize…

ÖMER NASUHİ BİLMEN KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimi. (1883-1971) 1883’te (hicrî Rebîülevvel 1300, Rûmî 1299) Erzurum’un Salasar köyünde…

İLAHİ AŞK NASIL BAŞLAR?

“Cesedi yakmadan, ilâhî aşk ve muhabbet lezzetlerine vâsıl olmak mümkün değildir.” (c.1, 22) Mesnevî’de geçen bu sözle Hazreti Mevlânâ bize…

EN GÜZEL ÜÇ DAKİKA

Önceleri koyu karanlıklar içinde yaşayan Câhiliye toplumu, Efendimiz’in irşâdıyla “gerçek bilenler” hâline geldi. Geceler gündüze döndü. Kışlar bahar oldu. Tefekkür…

İLAHİ AŞK NASIL BAŞLAR?

“Cesedi yakmadan, ilâhî aşk ve muhabbet lezzetlerine vâsıl olmak mümkün değildir.” (c.1, 22) Mesnevî’de geçen bu sözle Hazreti Mevlânâ bize…

MANEVİ CÂZİBE MERKEZİ

Hak dostları, îmân ehli olup da istidadlı bulunan kimseler için bir mıknatıs gibi câzibe merkezleri olduklarından, toplumun bütün kesimlerine bir…

LÂYIKINA MUHABBET MÜSTEHAKKINA NEFRET

Îman izzetine ters düşen muhabbetler, mü’minin kendisiyle çatışmasına, îmânını zedelemesine, hattâ inkâr bataklığına düşmesine bile sebebiyet verebilir. O hâlde, nasıl…

HATÎBÜ’L ENBİYÂ KİMDİR?

Gönülleri vecde getiren hitâbeti sebebiyle kendisine hatîbü’l-enbiyâ denilen Hazret-i Şuayb -aleyhisselâm- kimdir? İbrâhîm -aleyhisselâm- veya Sâlih -aleyhisselâm-’ın neslindendir. Anne tarafından…

İLAHİ AŞK NASIL BAŞLAR?

“Cesedi yakmadan, ilâhî aşk ve muhabbet lezzetlerine vâsıl olmak mümkün değildir.” (c.1, 22) Mesnevî’de geçen bu sözle Hazreti Mevlânâ bize…