Sosyal Girişimcilik Akademisi Başvuruları Devam Ediyor

Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) nedir? Programının hedefi nedir? SGA nasıl doğdu? Program içeriği hakkında bilinmesi gerekenler neler? SGA'yı diğer girişimcilik ve kişisel gelişim programlarından farklı kılan şey nedir? 3 Aylık programın bitiminde katılımcıları ne gibi kazanımlar bekliyor? Detaylar, iletişim ve başvuru ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Hüdayi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) geleceğin hizmet lideri adaylarını bir taraftan manevi derslerle desteklerken diğer taraftan mesleki eğitim ve kişisel gelişim dersleri ile saha hizmetlerine hazırlamaya devam ediyor.

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri’nin manevi huzurunda, geleceğe yön verecek sosyal girişimci adaylarını yetiştiren Hüdayi Sosyal Girişimcilik Akademisi uzman eğitimciler eşliğinde eğitimlerine devam ediyor.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim:  0216 553 00 03 / GSM: 0537 213 87 96 - 0541 479 79 33

Başvurularınız ve ayrıntılı bilgi için: https://www.sga.org.tr

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ (SGA) NEDİR?

Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA), etrafındaki sorunların çözümü konusunda içinde bir şeyler yapma isteği duyan kişilerin kendilerini geliştirmeleri için 3 aylık yüz yüze* düzenlenen kapsamlı bir ‘Sosyal Girişimci’ yetiştirme programıdır. SGA Programı, Kişisel Gelişim, Mânevî Gelişim ve Sosyal Girişimcilik ana başlıkları altında birçok farklı eğitim, ufuk açıcı bir Kitap Okuma Programı, Sosyal Faaliyetler, İstanbul Şehir Gezileri ve daha birçok farklı etkinlikten oluşmaktadır.

*Yüz yüze eğitimin yanında yakın gelecekte uzaktan eğitim modelimiz de devreye girecektir.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ (SGA) PROGRAMININ HEDEFİ NEDİR? SGA NASIL DOĞDU?

SGA olarak dünyanın küreselleştiği, toplumların kitleleştiği ve giderek ferd olma sırrının kaybedildiği günümüzde, insanların içlerindeki potansiyeli açığa çıkarmalarına, hayatlarının anlamını bulmalarına ve bu dünyada sadece kişiye ait olan o biricik katkıyı sunabilmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neden bu dünyada +1 olarak yaratıldığının farkında olan ve dünyadaki sorun alanlarına kendi değerlerimize özgü çözümler geliştirebilecek lider vasıflı sosyal girişimcilerin yetişmesini hedefliyoruz. Sosyal Girişimcilik Akademisi gibi bir eğitim programı işte bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kuruldu.

PROGRAM İÇERİĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

3 ay süren SGA programı; Kişisel Gelişim, Manevi Gelişim ve Sosyal Girişimcilik adı altında 3 farklı alanda birçok eğitimi bünyesinde barındıran bir programdır.

Program genel hatlarıyla şu şekildedir;

  • Sahasında uzman eğitimcilerin verdiği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden sertifikalı eğitimler
  • Farklı konularda seminerler ve şahsiyet buluşmaları
  • Üsküdar’da Boğaza nazır merkezimizde barınma ve yemek imkânı,
  • Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (Kamplar, Geziler, Piknikler),
  • Sanatsal etkinlikler (Hat Sanatı, Ney vb.)

SGA'YI DİĞER GİRİŞİMCİLİK VE KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARINDAN FARKLI KILAN ŞEY NEDİR?

İnsanlar birçok farklı programdan eğitim alabilir ve bu bahsettiğiniz konularda kendini geliştirebilir. Günümüzde eğitimli insan oranı giderek artmakta ancak dünya gittikçe daha büyük krizlerin pençesine doğru yuvarlanmaktadır.

Bu yüzden sadece bilgili, donanımlı ve eğitimli olmak yeterli değildir. Dünyayı içine düştüğü sorunlardan kurtarabilmek için değerlerimize göre hareket eden, merhamet odaklı, ahlâki ilkelere uygun çözümler üretebilecek insanlara ihtiyaç vardır.

SGA Programı bu noktada hem modern zamanlarda ortaya çıkan eğitimleri (Etkili Sunum Teknikleri, Zaman Yönetimi ve Kişisel Organizasyon, İletişim Psikolojisi vb.) hem de değerlerimizi ve temel ilkelerimizi içeren eğitimleri (İlmi-hâl, İslam Akâidi, tasavvuf vb.) aynı çatı altında toplayarak katılımcılara sunmaktadır. SGA, Mevlanâ’nın bir ayağı sabit diğer ayağı ile dünyayı dolaşan pergel metaforunda anlattığı bakış açısına sahip şahsiyetlerin yetişmesi için çabalamaktadır.

3 AYLIK PROGRAMIN BİTİMİNDE KATILIMCILARI NE GİBİ KAZANIMLAR BEKLİYOR?

Katılımcılar; Kişisel Farkındalık ve Mim Modeli, Ekip çalışması ve Liderlik, Diksiyon, İletişim Psikolojisi, Etkili Sunum Teknikleri vb. derslerle kendilerini daha iyi tanıyabilecek ve içlerindeki potansiyeli açığa çıkarma noktasında önemli bir adım atacaklardır. Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Zaman Yönetimi ve Kişisel Disiplin vb. dersler sayesinde hem özel hem de iş hayatlarında daha donanımlı ve daha etkin bireyler olabileceklerdir. Keşf-i İstanbul Gezileriyle ve Medeniyetin Tarihi dersi ile Medeniyetimizi daha iyi öğrenecek, Şahsiyet Buluşmaları ile farklı tecrübelerden yararlanacak, ufuk açıcı kitap okuma programımız ile daha bilinçli ve kültürlü bireyler hâline geleceklerdir.

Sonuç olarak Program sonunda bireylerin; daha güçlü bir karaktere, çok yönlü bir kişiliğe, zengin bir kültürel birikime, topluluklara yön verecek liderlik becerilerine, girişimci bir rûha, ahlaklı ve anlamlı bir hayâta sahip olmaları hedeflenmektedir.

İLETİŞİM

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim:  0216 553 00 03 / GSM: 0537 213 87 96 - 0541 479 79 33

Başvurularınız ve ayrıntılı bilgi için: https://www.sga.org.tr

İslam ve İhsan

HÜDÂYİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ (SGA) NEDİR?

Hüdâyi Sosyal Girişimcilik Akademisi (SGA) Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.