Hüdayi Vakfı'ndan 2024 Yılı Ramazan Kampanyası

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı "Ramazan Muhtaçlara Umut Olsun" sloganı ile Ramazan'ın bereket ve kardeşliğini dünyanın dört bir yanında mazlum ve muhtaçlara ulaştırıyor. İşte Hüdayi Vakfı'nın 2024 yılı Ramazan hizmetleri detayları...

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan çalışmalarına başladı. Yaklaşık 40 ülkede faaliyet gösteren Hüdayi Vakfı, her yıl rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayında yaptığı çalışmalar ve hizmetler ile kardeşliği, sevgiyi, paylaşmanın gücünü, Allah (c.c) için vermenin lezzetini ve ümmet bilincini tekrar yeşertiyor ve yaşatıyor.

Sizler de Hüdayi Vakfı aracılığı ile dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve muhtaçlara bir nebze de olsa el uzatarak yüzlerinin tebessümüne vesile, dualarına ortak olabilirsiniz.

İşte Hüdayi Vakfı'nın 2024 Ramazan hizmetleri ve bağış kampanyası ile ilgili resmi sitesinden yayınladığı metin:

"Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned)

Rahmet ve bereketiyle tüm cihanı kuşatan Ramazan’da her yıl olduğu gibi bu yıl da nasip olursa deprem bölgeleri başta olmak üzere, ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesinde; gıda yardımlarınızı alışveriş kartı veya erzak paketi olarak dağıtacağız.

Zekât, fitre ve fidye emanetlerinizi mazlum coğrafyalarda; ihtiyaç sahiplerine, savaş mağduru mültecilere ve Kur’an talebelerine teslim edeceğiz. Kuracağımız iftar sofralarında bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini, coşkusunu, kardeşlik iklimini hep birlikte paylaşacak ve manevi atmosferini hep birlikte teneffüs edeceğiz. 

Bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz için:

  • Erzak Yardımı Bedeli 1000₺
  • İftar, Fidye, Fitre Bedeli 170₺

HÜDAYİ VAKFI'NA NASIL BAĞIŞTA BULUNABİLİRİM?

Banka Hesap Bilgileri: www.hudayivakfi.org/hesap-numaralarimiz.html

Online Bağış: www.hudayivakfi.org.tr/online_bagis/

Detaylı bilgi için Bağışçı Hattı: 0532 691 48 32 (Arama yapmak için telefon numarasına tıklayabilirsiniz.) 

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.