Z Kuşağı Nedir? Özellikleri Nelerdir? Z Kuşağı'nın Dine Bakışı Nasıldır?

Z Kuşağı nedir ve özellikleri nelerdir? Z Kuşağı'nın dine bakışı nasıldır? Z Kuşağı'nın yıllara göre istatistiklerle değerlendirilmesi...

Z Kuşağı, TUİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’unu oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2014 senesinde yayınlanan “Türkiye’de Dînî Hayat” araştırmasında, yaş grubuna göre vakit namazı kılma sıklığı incelendiğinde yaş arttıkça vakit namazlarını her zaman kılanların oranının da azaldığı görülüyor. Şunu da dikkatinize sunalım ki, bu araştırma, 2013 senesinin verileri ile yapılmış.

18-24 Yaş Aralığı TUİK Verileri

18-24 yaş aralığı gençlerde her zaman namaz kılanların” oranı %26,2 iken hiçbir zaman” diyenler, %24. Çoğunlukla” diyenler, %11,7; ara sıra” diyenler %24,4, nâdiren” diyenler 12,8, cevap vermeyenler %0,7 olarak sıralanıyor.

“Sağlığım elverdiği sürece Ramazan orucunu tutarım.” diyenler, %85,1 iken; hiç tutmam!” diyenler %2,5, ara sıra” diyenler %9,3, nâdiren” diyenler %2,5, soruyu cevapsız bırakanlar ise %0,6 oranında.

18-24 yaş grubunda Kur’ân-ı Kerîm’i Arapçasından okumayı bilenlerin” oranının %47,7 ile en yüksek; 65 yaş ve üstünde %32,4 ile en düşük oran olduğu görülmekte...

Kadınların dışarı çıkarken başlarını örtme” durumu, yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde yaş artıkça dışarı çıkarken başını örttüğünü belirten kadın oranının da arttığı görülmekte… 65 ve üstü yaş grubunda dışarı çıkarken başını örttüğünü belirten kadın oranı %92 iken 18-24 yaş grubunda aynı oran %56,5’te kalıyor.

Kişilerin %90’ından fazlasının dînî bilgilerini en çok 16 yaş ve öncesinde öğrendikleri görülmekte... Dînî bilgilerin en çok öğrenildiği yaş grubu, %47,4 ile 6-10 yaş grubu, en az öğrenildiği yaş grubu ise %0,1 ile 60 yaş ve üzeri.

İslâm’ın evlilik öncesi iletişimin sınırlarını belirlediğine inanıyorum.” diyenlerin oranı %68, buna inanmayanların” oranı %14,2, kısmen inanıyorum” diyenlerin oranı %10,4’te kalıyor. Bu konuda fikri olmayanların oranı ise %6,6.

İçki içmeye dair kanaatler, eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde, eğitim seviyesi yükseldikçe Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir.” diyenlerin oranı da artmakta. Okur-yazar olmayanlarda söz konusu kanaate katılanların oranı %4,6, katılmayanların oranı %90,6 iken lisans ve üstü mezunlarda bu düşünceye katılanların oranı %11,8, katılmayanların oranı ise %78,2.

Yaş gruplarına göre neticeler değerlendirildiğinde, yaş arttıkça hayatını hemen her zaman dînin emirleri doğrultusunda şekillendirdiğini” belirten kişi oranının da arttığı görülmekte. 18-24 yaş grubunda söz konusu oran %57,4 iken 65 yaş ve üstünde aynı oran %81,3.

Yaş arttıkça dindar olduğunu belirtenlerin oranının da genel olarak arttığı görülmekte. Oldukça dindar olduğunu belirtenlerin” oranı 18-24 yaş grubunda %14,5 iken, bu oran 65 ve üstü yaşlarda %28,3…

18-24 yaş grubunda dindarlık hisleri ile ilgili, Ne dindarım ne değilim!” cevâbını verenlerin oranı %13,7, 65 ve üstü yaş grubunda ise %5,9. Dindar olmadığını” söyleyenlerin oranı ise 18-24 yaş grubunda %1,1; 65 ve üstü yaşlarda %0,5.[1]

18-24 Yaş Aralığı 2020 TUİK Verileri

Türkiye’de bu kuşağa dair son araştırma, 2020 yılı 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, 12 ilde, 20 yaşın altındaki 1.062 katılımcı üzerinde yapılmış. Z kuşağı dışındakilerin yüzde 62’si oruç tuttuğunu” söylerken, yüzde 32’si ise düzenli ibadet ettiğini” belirtmiş.

Bu kuşağın yüzde 15.7’si namaz kılma, oruç tutma gibi dînî inançlarının gerekliliklerini” yerine getirdiğini söylerken, yüzde 55.8’si ise bu gereklilikleri yerine getirmediğini” söylemiş. %28.5’i de inançsız” olduğunu ifade etmiş.

Bu durumda Türkiye’de son 8-10 senede, gençlerin dînî tutumları ve dîne bakışlarının oldukça değişiklik gösterdiği görülüyor.

Z kuşağının en çok iletişim kurduğu sosyal medya platformu, %76 ile “Instagram”. Ardından %65.1 ile “Facebook”, %37.2 ile “Twitter”, %22 ile “Snapcchat” ve “Tiktok”, %27 ile “Youtube” geliyor.[2]

İnternette Sınırsızca Dolaşan Çocuklar İçin Uyarı

Ergenlik çağına kadar doğru yönlendirme ve dînî terbiyeden yoksun yetiştirilen evlâtlar, internetin çıkmaz sokaklarında, âdeta cam kırıkları içerisinde serbestçe dolaşıyor. Âilesinin mânevî desteğini, örnekliğini en çok görmesi gereken zamanda yalnız kalan ve internette vakit geçiren gençler, sosyal ağların ve oyun sitelerinin bataklığında çırpınıyorlar.

Âile, durumun vahâmetini fark edip yardım eli uzatmak istediğinde ters tepki alıyor ve ebeveyn-çocuk arasında zıtlaşmalar, tartışmalar artıyor. Çocuğun gözünde âile demek, dînî değerler de demek olduğundan, ergen fert, âileden uzaklaşırken onlara duyduğu tepki dolayısıyla dinden ve dindarlıktan da uzaklaşıyor.

Bu neslin dindarlık algısının düşük olmasının bir başka sebebi ise, doğru bilgiden mahrum kalmak... Günümüzde doğru bilgiye ve dînî kaynaklara ulaşmak, son derece kolay ve zahmetsiz iken, tembellik yahut dünyevî meşgalelerin çokluğundan, bu kaynaklar gerektiği gibi değerlendirilmiyor. Âileler belki taklîdî mânâda yaşadıkları dînî algı ve tutumlarını tahkik noktasına çıkaramadıkları için, evlâtlarına da eksik rehberlik yapabiliyor. Kız/erkek arkadaşlığının arkadaşlıktan çıkıp haram noktalara ulaşması, ebeveynlerin bilmeden, araştırmadan fâizli alım-satımlara bulaşması, tamamen helâl-haram dengesinin kurulamamasından kaynaklanıyor.

"-İzm Saplantısı" Gençleri İçine Çekiyor

Din ve dindarlık, gençlerin gözünde sosyal ağlarda gösterilen fenomenler kadar değer bulamadığı için başta hümanizm” olmak üzere pek çok “-izm saplantısı” gençleri içine çekiyor. “Ahlâklı isen dîne lüzum yoktur!” gibi gençlere albenili gelebilecek sloganik ifadelerle materyalist akıl, gençlerin içindeki inanma duygusunu baltalıyor. Tabi, buradaki ahlak ne ahlâkı; hangi davranışlar ahlâklı olmanın içine giriyor, o da başka bir tartışma konusu…

Maddî olarak pek çok şeye sahip olan genç de; huzuru, tatmini, sığınma ihtiyacını saatlerce vakit geçirdiği internet mecralarında arıyor. Tıpkı uyuşturucu bir maddenin vücuda alınması gibi, sanal dünya da gençleri âdeta uyuşturup onlara eksik taraflarını ve ihtiyaçlarını unutturuyor.

Bilgiye, genellikle internetten eriştikleri için, arkadaş ortamında duyup merak ettikleri pek çok şeyi, doğru-yanlış sorgulamaksızın bu mecradan öğreniyorlar. Materyalizm, agnostisizm, ateizm, deizm, evrimcilik gibi pek çok sapkın felsefenin girdaplarında birbirlerine özenerek yol almaya çalışıyorlar.

Özetle bütün inanç problemlerinin kaynağını, ebeveyn ve çevre tutumları ile, internette kontrolsüz, başıboş geçirilen uzun vakitler teşkil ediyor.

Kaynak: Fatma ÇATAK, Şebnem Dergisi, Haziran-2021, Sayı: 196

[1] Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’de Dînî Hayat Araştırması, Ankara, 2014. Araştırma, daha önce de vurgulandığı üzere, 2013 senesi şartlarında yapılmıştır.

[2] Kaynak: https://twitter.com/geziciarastirma/(04/10/2020).

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.