Yüzakı Dergisinin Mart 2021 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 193. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Mart 2021 sayısı “Hak ile Dostluk ve Rahmet Mevsimi” başlığıyla yayınlandı.

“Hak ile Dostluk ve Rahmet Mevsimi” kapağıyla çıkan Yüzakı dergisinin 193. sayısı şu şekilde takdim edildi.

KUR’AN’IN VAADİ

Ebediyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerim; toplumların dünyada başına gelen saâdet ve musîbet zamanlarının, ilâhî imtihan ve ceza muhtevâsında olduğunu bildirir ve şu vaatte bulunur:

“Eğer o ülkelerin halkı îmân edip takvâlı olsalardı (Allâh’a karşı gelmekten sakınsalardı), elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk ve bereket kapılarını açardık. Fakat onlar gerçeği yalanladılar. Biz de işledikleri günahlar yüzünden onları ansızın yakalayıverdik.” (el-A‘râf, 96)

Îman ve takvâ, rahmetin anahtarı...  

Zıddı olan inkâr ve fücur da kahrın.

“Rabbinizle aranızı düzeltin!” (İbn-i Mâce, İkāme, 78) tâlimâtının muhtevâsı da aynı. Îman, takvâ, infak, Kur’ân’a hizmet, Sünnet’i ihyâ, emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker...

Üç aylar ve gün gün yaklaşan Ramazân-ı şerif, bu muhtevâyı hayatımıza hâkim kılmak için en güzel fırsat:

HAK İLE DOSTLUK VE RAHMET MEVSİMİ

Mevsim normalleri tabiri girdi hayatımıza. Değişen iklimler ve anormalleşen mevsimler... Rahmet mevsiminde sağanak sağanak yağan rahmete rağmen, kalp dünyamız çölleşmemeli. İklimleri, haddi aşan teknoloji ve israf ekonomisi bozduğu gibi gönül dünyamızın mevsimlerini de vakitleri öldüren ekranlar altüst ediyor. Geceyi gündüzü birbirine katıyor, baharları kış ediyor. Bu fırsatı kaçırmayalım: Rabbimizle aramızı düzeltme fırsatını. Rahmet mevsimini.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; Hakk’a dost olabilenler hakkındaki âyetlerden dostluk sırlarını devşirdi: Hakk’a dostluğun her sırrı Kur’ân’a hizmet ve Rasûlullâh’a muhabbetten geçiyor.

Bu sayıda; Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile mülâkatımız var:

17’nci senemizde bütün abonelerimize takdim edeceğimiz hediye kitabımız; “Kur’ân Ve Sünnet İki Cihanda Rahmet” adlı kıymetli eser ve nesli yetiştirme mes’ûliyetimiz etrafında şevk verici, doyurucu bir mülâkat sizleri bekliyor.

«Ebedî Fecre» köşesinde; «Rahmet Mevsimi»ni ihyâ hususu «Arş’ın Gölgesinde Gölgelenenler» misâlinden hareketle beyan edilmekte.

Osmanlı âlimlerinden icâzetli son âlimlerden M. Emin Saraç Hocaefendi’yi ebediyete uğurladık. Tâziyeler, hâtıralar ve hayatından hikmet ve ibret dolu satırlar dosyamızda.

Dergi yazarlarımız, rahmet mevsiminden istifade yollarını anlattı. Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı’nın kabul sene-i devriyesini de unutmadılar.

Uzay programı gibi aktüel hâdiselerin millî ve tarihî bağları... Rahmet mevsimlerini bozan teknolojik iptilâların aslında beden sıhhatimize zarar verdiği gerçeği... Kahır tecellîlerinden uzak durma tâlimâtının asrımızdaki bir yansıması...

Dr. Ahmet Hamdi YIıldırım Hocamız’dan bir müjdemiz var: «Tasavvuf Fıkhı» İbn-i Zerrûk -rahmetullâhi aleyh-’in mâruf eserini bu aydan itibaren hocamızın şerhiyle paylaşacağız. Hakikat ve mârifet yolu, şerîatten ayrılamaz çünkü.

Şiirler, hikâyeler, anne-babanın kıymetini ifade eden yaşanmış notlarla dopdolu bir sayı daha:

17’nci senemizde -elhamdülillâh- ilk günkü heyecanla sizlerleyiz.

Rahmet mevsiminde en güzel meyveleri dermeniz temennîsiyle...

Dergiyi temin etmek için tıklayın!

HALK İÇİNDE HAK İLE OLMAK

Halk İçinde Hak İle Olmak

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.