Yahya Efendi Türbesi Nerede?

Yahya Efendi kimdir? Yahya Efendi Türbesi nerededir? Yahya Efendi Türbesi’ne nasıl gidilir? Boğazın manevi koruyucusu olarak bilinen Yahya Efendi’nin kısaca hayatı, vefatı ve türbesi.

Yahya Efendi dergâhı, Beşiktaş’ta Yıldız Mahallesi Yahya Efendi Çıkmazı’nda yer alır. 1538 yılında Yahya Efendi tarafından yaptırıldı. Yahya Efendi, tasavvuf yollarından Üveysilik’e bağlıdır. Bir külliye özelliği taşıyan tekkenin mescidi, tevhidhanesi, medresesi, hamamı ve mezarlığı vardır.

YAHYA EFENDİ’NİN HAYATI

1495 yılında doğan Yahya Efendi, Trabzon kadısı Ömer Efendi’nin oğludur. Trabzon’da dünyaya geldi. Trabzon’da vali olarak bulunan Yavuz Sultan Selim’in şehzadesi Süleyman da aynı yıl dünyaya geldi. Şehzade Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın sütü az olduğu için Yahya Efendi’nin validesi Afife Hatun, küçük şehzadeye sütannelik yaptı. Bu yüzden Yahya Efendi, Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşidir.

Trabzon’da iyi bir eğitim aldıktan sonra ilim tahsiline devam etmek isteyen Yahya Efendi, İstanbul’a geldi ve zamanın en meşhur şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendi’ye talebe oldu. İki yıl sonra hocası vefat etti.

Yahya Efendi, İstanbul’un çeşitli medreselerinde müderrislik yaptı. Daha sonra müderrislikten ayrılarak Beşiktaş’taki evinin yanında yaptırdığı mescitte ilimle ve ibadetle meşgul oldu.

Kanuni Sultan Süleyman, aynı zamanda sütkardeşi olan bu Allah dostuna büyük hürmet gösterdi. Yahya Efendi ile arasında hususi bir yakınlık vardı. Gerektiğinde sultana nasihat eden Yahya Efendi Hazretleri, gerekirse onu ikaz ederdi. Sonraki yıllarda Kanuni’nin oğlu Sultan II. Selim de aynı hürmeti ve muhabbeti devam ettirdi.

YAHYA EFENDİ NE ZAMAN VEFAT ETMİŞTİR?

Bütün ömrünü ilimle ve ibadetle geçiren Yahya Efendi, 1570 senesi Kurban Bayramı gecesinde vefat etti. Cenaze namazı Şeyhülislam Ebussuud Efendi tarafından Süleymaniye Camisi’nde kılındı. Türbesi, Sultan II. Selim’in emri ile Mimar Sinan tarafından yapıldı.

YAHYA EFENDİ TEKKESİ FARKLI TARİKATLERE HİZMET VERDİ

Üveysî olan Yahyâ Efendi’den sonra tekke Kādirîliğe ve Nakşibendîliğe intikal etmiş, belirli zamanlarda iki tarikata birden hizmet vermiştir. Bu arada Üveysîliğin tekkede en azından bir meşrep halinde devam ettirildiği söylenebilir.

Tekkede şeyhlik yapanların tam bir listesi elde edilememiştir. II. Mahmud’un kızı Sâliha Sultan’ın 1834’teki düğününe davet edilen Nakşibendî şeyhleri arasında Yahyâ Efendi türbedarı el-Hac Hâfız Ali Efendi’nin, Kādirî şeyhleri arasında da Yahyâ Efendi Tekkesi şeyhi es-Seyyid Mustafa Efendi’nin adı geçmektedir. Yine Nakşibendîliğe bağlı olan Türbedar Şeyh Mehmed Nûri Şemseddin Efendi 1836’dan vefatına kadar (1886) bu görevi yürütmüştür.


Yahya Efendi Türbesi

GEMİCİLER DUASINI ALIRLARDI

Zamanında her sınıftan insan tarafından çok sevilen Yahya Efendi’yi bilhassa gemiciler ziyaret eder ve kendisine hediyeler sunarlardı. Bilhassa Karadeniz’e sefere çıkan ve yolculuktan dönen Müslüman ve Hıristiyan gemiciler, Yahya Efendi’ye uğrayıp hayır dualarını alırlardı.

BOĞAZ’IN MANEVİ BEKÇİLERİ

Beşiktaş’ta Yahya Efendi Hazretleri’nin, Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri’nin ve Beykoz’da Hz. Yûşâ’nın (a.s) Boğaz’ın manevî bekçileri olduğuna inanan gemiciler, bu üç yerde gemilerini bekleterek onlara dua ederlerdi.


Yahya Efendi Camiî

Yahya Efendi dergâhı, Beşiktaş’ta Yıldız Mahallesi Yahya Efendi Çıkmazı’nda yer alır.

YAHYA EFENDİ TÜRBESİ NEREDEDİR? - HARİTA

 

YAHYA EFENDİ KİMDİR?

Yahya Efendi Kimdir?

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul’da Gezilecek Yerler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle