Türkiye Maarif Vakfı Okulundan Mezun Pakistanlı Genç Türkçe Sevgisini Köyüne Taşıdı

Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Peşaver şehrindeki “Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'ndan” mezun Muhammed Ömer Orakzai, Türkçe sevgisini köyüne taşıyarak buradaki öğrencilere ücretsiz Türkçe öğretti.

İki sene önce Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından mezun olan Ömer, üniversite eğitimine başlayana kadar memleketi Kohat’ın Bilitang köyündeki çocuklara Türkçe dersi verdi.

Yaklaşık 15 kişiye çeşitli seviyelerde Türkçe öğreten 21 yaşındaki Ömer, üniversite derslerinden fırsat buldukça yeni öğrencilere ders vermeyi sürdürüyor.

Ömer, bazen evinde bazen caminin bahçesinde ders veriyor. Etrafta Türkçe konuşan öğrencilerin olması ise köye renkli bir hava katmış durumda.

Ömer’in ders verdiği öğrencilerden biri Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından burs kazanırken diğeri de Türk dizilerine Urduca alt yazı yazarak gelir elde etmeye başladı.

PEŞAVER'DEN KOHAT'A UZANAN TÜRKÇE SEVGİSİ

Bannu Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan Ömer, Peşaver’den köyüne uzanan Türkçe sevdasını AA muhabirine anlattı.

Ömer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında evlere kapandıklarını hatırlatarak bu süreçte köyündeki öğrencilere Türkçe öğretmeye karar verdiğini ifade etti.

Köyündeki öğrencilerin Türk dizileri dolayısıyla Türkçeye aşina olduğuna ve bu dizilerden etkilenerek Türkçe öğrenmek istediklerine işaret eden Ömer, bu sebeple 2 ay gibi kısa sürede bazı öğrencilerinin konuşmaya başladığını söyledi.

Ömer, bir öğrencisinin Peşaver Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından burs kazandığını, bir diğerinin ise “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” gibi Türk dizilerine Urduca alt yazı hazırladığını belirterek “Öğrencilerimin başarılarını görmek bana mutluluk veriyor.” dedi.

Öte yandan Ömer, hiç gitmediği Türkiye'yi görmek istediğini kaydetti.

PAKİSTANLILARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK İÇİN İNTERNET SİTESİ HAZIRLIĞI

Ömer’in Türkçe öğrettiği ağabeyi Muhammed Zubeyr ise kardeşinin yardımıyla öğrendiği Türkçe sayesinde gelir elde ettiğini belirtti.

Zubeyr, halen bir internet sitesi hazırlığında olduklarını ifade ederek “Çok yakında bir web sitesi satın alacağız. (Bu web sitesi aracılığıyla) Pakistanlılara ücretsiz Türkçe öğreteceğiz.” diye konuştu.

TÜRKÇE ÖĞRENEN ÇOCUKLAR İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNA KATKI SUNACAK

Ömer’in babası Muhammed Sadık, çocuklarının başarılarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek köylerinde yüksek eğitimin olmadığını, Urduca veya İngilizce öğrenmenin bile büyük bir şey olduğunu söyledi.

Sadık, buna rağmen oğlunun farklı bir dili öğrendiğine dikkati çekerek “Benim oğlum Türkçe öğrenmiş ve şimdi köydeki başka çocuklara öğretiyor. Çocuklar Türkçe öğreniyor ve konuşuyor. Bu, bizim için çok büyük bir şey. İnşallah köydeki tüm çocuklar Türkçe öğrenecek.” dedi.

Köylerinde Türkçe öğrenen çocukların Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğa katkı sunacağına dikkati çeken Sadık, Peşaver Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarına verdiği eğitim için teşekkür etti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAKİSTAN İLE TÜRKİYE DOSTLUĞUNU ANLATAN MÜTHİŞ HATIRA!

Pakistan İle Türkiye Dostluğunu Anlatan Müthiş Hatıra!

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.