Pakistan İle Türkiye Dostluğunu Anlatan Müthiş Hatıra!

Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cüneyd, ninesinin emperyalistlerle mücadele eden Osmanlı’ya destek olmak amacıyla kulağını kopararak küpesini verdiğini anlatarak “ümmet” kardeşliğinin ne olduğunu hatırlattı.

Pakistan Başkonsolosu Yusuf Cüneyd, 200 yıldır kuşatma altında olan, işgallere, yaşanan katliamlara, terör örgütlerinin saldırılarına, sömürülere rağmen, ideolojik dayatmalara, mezhep tartışmalarına takılarak birliğini sağlamayan, paylaşamayan İslam dünyasına ibret olacak bir hatırasını paylaştı.

OSMANLI’YI DESTEKLİYORDUK

TVNET’te Merve Türkay’ın programına konuk olan Pakistan Başkonsolosu Yusuf Cüneyd, küçük yaşlarında ninesi ile yaşadığı bir olayı anlatarak izleyenleri gözyaşına boğdu. Cüneyd, ninesinin cihanın tüm emperyalistleriyle cepheden cepheye savaşan Osmanlı’nın paraya ihtiyacı olduğunu duyduğu anda, elindeki tek maddi değeri olan küpesini bağışladığını ifade ederken, Ümmet-i Muhammed şuurunu şu sözlerle vurguladı: “7-8 yaşlarında bir çocukken ninemin kucağında oturuyordum. Ona baktığımda kulağında bir kesik olduğunu etinin ikiye ayrıldığını gördüm, dikilmemişti. Nineme bunun ne olduğunu sordum.Ninem, ‘Gençliğinde, Türkiye ve dünyanın geri kalanın arasında bir savaş olduğunu o zamanlar Hilafet-i Osmaniye dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun başı dertteydi. Bizler de Türkiye’deki kardeşlerimizi destekliyorduk.”

ÜMMET İÇİN KULAĞINI KOPARDI

“Bize Türkiye’nin para, silah cephane ve hatta askere dahi ihtiyacı olduğu söylendi. Bir çift altın küpem vardı.

Yoldan, Osmanlı İmparatorluğu’nu destekleyen sloganlar atan bir grup para toplanması için beyaz çarşafları sererdi.

Bende küpelerimi bağışlamak istedim.Ama küpeleri 5 yıldır taktığım için kulağıma yapışmışlardı, çıkmayınca çektim. Kulağımdaki yırtık böyle oluştu o dönemde estetik ameliyatı olmadığından o kulak düzgün bir şekilde iyileşmemişti.’ diye anlattı.Nineme neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda büyüdüğünde kardeşliğin ve İslam’ın değerini daha iyi anlarsın demişti.”

PAKİSTAN İÇİN MAAŞINI BAĞIŞLADI

Türkiye’ye göreve gelene kadar ninesinin neden kulağını kopardığını anlayamadığını paylaşan Cüneyd, yaşlı bir Türk’ün Pakistan için yaptığı büyük fedakârlığın kendisini duygulandırdığını dile getirerek, “Ben Türkiye’ye geldikten yaklaşık iki sene sonra Pakistan da büyük bir sel felaketi gerçekleşti. Türkiye ise Pakistan’a destek veren ülkeler arasında en öne çıkan ülkeydi. Ama beni etkileyen şey ise konsolosluğa gelen 70 yaşlarındaki bir adamdı. Sel mağdurlarına bağışta bulunmak istiyordu. Bağış için parasının olup olmadığını sordum ‘hayır’ dedi. ‘Bu, her ay aldığım emekli maaşı konsolosluğa gelmeden önce tüm komşularımdan bir söz aldım. Emekli maaşımın tümünü bağışlarsam bana bakar, karnımı doyurur musunuz, diye sordum onlarda bakarız’ dedi. Ninemin ne dediğini o zaman anladım” diye konuştu.

Kaynak: Diriliş Postası

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.